Dienstleistungen - 65516-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Stalowa Wola: Fahrräder ohne Motor

2019/S 029-065516

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 016-033758)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
830036219
ul. Komunalna 1
Stalowa Wola
37-450
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Gil
Telefon: +48 158423412
E-Mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
Fax: +48 158421950
NUTS-Code: PL824

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w mieście Stalowa Wola

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.Pzp.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34431000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia – Stalowa Wola Miasto Rowerów”

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 016-033758

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa obsługa systemu rowerów miejskich o wartości co najmniej 200 000,00 PLN netto każda.

Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 200 000,00 PLN netto.

muss es heißen:

Wykonawca spełni warunek doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa obsługa systemu rowerów miejskich o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda.

Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: