Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 655214-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Büromöbel

2022/S 228-655214

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Nationale Identifikationsnummer: 526-10-38-122
Postanschrift: NOWOWIEJSKA 26A
Ort: WARSZAWA
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 00-911
Land: Polen
Kontaktstelle(n): WERONIKA STACHURA
E-Mail: w.stachura@amw.com.pl
Telefon: +48 684119610
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://amw.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administrowanie mieniem Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mebli fabrycznie nowych do Siedziby Zielona Góra

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OZ.2610.297.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39130000 Büromöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do siedziby Zamawiającego.

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA MEBLI

- Meble należą do jednej serii / typu / modelu – czyli poszczególne rodzaje mebli winny być kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to w szczególności grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki oraz wysokości grup mebli.

- Zamawiający przed dostawą i montażem mebli umożliwi Wykonawcy w uzgodnionym wspólnie terminie pomiar pomieszczeń w celu dopasowania wymiarów mebli do tych pomieszczeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów poszczególnych typów mebli

o ±5% przy zachowaniu wysokości poszczególnych grup mebli.

- Meble i wyposażenie (w tym lamele) musi być dostarczone, rozładowane, zmontowane i ustawione we wskazanych pomieszczeniach przez Zamawiającego oraz w godzinach pracy - adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra ul. Zjednoczenia 104.

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2 Meble biurowe

39130000-3 Meble

39150000-8 Meble różne

39112000-0 Krzesła

39113100-7 Różne siedziska i krzesła

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 49 683.33 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39130000 Büromöbel
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39112000 Stühle
39113100 Sessel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do siedziby Zamawiającego.

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA MEBLI

- Meble należą do jednej serii / typu / modelu – czyli poszczególne rodzaje mebli winny być kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to w szczególności grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki oraz wysokości grup mebli.

- Zamawiający przed dostawą i montażem mebli umożliwi Wykonawcy w uzgodnionym wspólnie terminie pomiar pomieszczeń w celu dopasowania wymiarów mebli do tych pomieszczeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów poszczególnych typów mebli

o ±5% przy zachowaniu wysokości poszczególnych grup mebli.

- Meble i wyposażenie (w tym lamele) musi być dostarczone, rozładowane, zmontowane i ustawione we wskazanych pomieszczeniach przez Zamawiającego oraz w godzinach pracy - adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra ul. Zjednoczenia 104.

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39130000-2 Meble biurowe

39130000-3 Meble

39150000-8 Meble różne

39112000-0 Krzesła

39113100-7 Różne siedziska i krzesła

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 162-460671
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mebli fabrycznie nowych do Siedziby Zielona Góra

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GRUPA AandE Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 380863270
Postanschrift: Sielska 17A
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 60-129
Land: Polen
E-Mail: biuro@aemultimedia.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 59 782.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 49 683.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Za¬mawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi sią do Sądu Okręgowego

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022