Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 655237-2022

Submission deadline has been amended by:  699306-2022
25/11/2022    S228

Česko-Stod: Zdravotnické přístroje

2022/S 228-655237

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Stodská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26361086
Poštovní adresa: Hradecká 600
Obec: Stod
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33301
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Michaela Bervidová
E-mail: michaela.bervidova@cnpk.cz
Tel.: +420 770165283
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://stod.nemocnicepk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9973.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9973.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)

Spisové číslo: CN/208/CN/22
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této VZ je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 VZ bude dodán 1 ks modulární akumulátorové vrtačky + vybavení. V části 2 VZ bude dodáno 22 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí. V část 3 VZ budou dodány 2 ks anesteziologického přístroje vč. monitoru. V části 4 VZ budou dodány 3 ks dezinfektorů podložních mís. V části 5 VZ bude dodán 1 ks tužkového doppleru. V části 6 bude dodáno 12 ks transportních křesel. V části 7 budou dodány 2 ks vyšetřovacích polohovacích křesel s kolposkopem. V části 8 bude dodáno 10 ks pacientských křesel.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 733 390.10 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 8
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Modulární akumulátorová vrtačka + vybavení

Část č.: Část 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
33162100 Přístroje pro operační sály
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 1 VZ bude dodán 1 ks modulární akumulátorové vrtačky + vybavení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 520 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 1 VZ se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9974.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Monitor vitálních funkcí transportní, Monitor vitálních funkcí

Část č.: Část 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
33195100 Monitory
33195000 Systémy pro kontrolu pacientů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 2 VZ bude dodáno 22 ks monitorů vitálních funkcí a 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 639 665.50 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 2 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9975.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přístroj anesteziologický vč. monitoru

Část č.: Část 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
33172100 Anesteziologické přístroje
33195100 Monitory
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 3 VZ budou dodány 2 ks anesteziologického přístroje vč. monitoru.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 416 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACT-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 3 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9976.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dezinfektor podložních mís, Dezinfektor podložních mís - gynekologie

Část č.: Část 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
33191000 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 4 VZ budou dodány 3 ks dezinfektorů podložních mís.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 918 847.20 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 4 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9977.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Doppler tužkový

Část č.: Část 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
33124000 Diagnostické a radiodiagnostické přístroje a doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 5 VZ bude dodán 1 ks tužkového doppleru.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 29 800.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 5 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9978.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Křeslo transportní

Část č.: Část 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
34912100 Křesla na kolečkách
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 6 bude dodáno 12 ks transportních křesel.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 654.40 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 6 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9979.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Křeslo vyšetřovací polohovací s kolposkopem

Část č.: Část 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
51410000 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů
50420000 Opravy a údržba zdravotnických vč chirurgických přístrojů
39113100 Křesla
33164100 Kolposkop
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 7 budou dodány 2 ks vyšetřovacích polohovacích křesel s kolposkopem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 825 143.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 7 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9980.html

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Křeslo pacientské

Část č.: Část 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33193120 Pojízdná křesla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Stod

II.2.4)Popis zakázky:

V části 8 bude dodáno 10 ks pacientských křesel.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 258 280.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

REACU-EU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255

II.2.14)Další informace

Nabídky na část 8 se podávají v detailu této části: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10031.html

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Základní způsobilost dle § 74 a 75 ZZVZ

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ (výpis z OR, oprávnění k podnikání, evidence v RZP SÚKL)

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/12/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/12/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Centrální nákup Plzeňského kraje

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí, z nichž každá má samostatný detail v elektronickém nástroji E-ZAK.

Poznámka k bodu I.3) - Nabídky se podávají vždy v detailu konkrétní části VZ - viz bod II.2.14)

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/11/2022