Dienstleistungen - 65533-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Ausbildung im medizinischen Bereich

2019/S 029-065533

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 099-226949)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
000289093
ul. Marymoncka 99/103
Warszawa
01-813
Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Dzierzbińska
Telefon: +48 225693777
E-Mail: joanna.dzierzbinska@cmkp.edu.pl
Fax: +48 225693712
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.cmkp.edu.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-280/18)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-280/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, uczestniczących w projekcie pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, planowanych do realizacji przez kliniki i zakłady CMKP w 2018 r. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 66 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz Załącznik nr 1B do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolnie wybraną liczbę części zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 099-226949

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Anstatt:

Wartość bez VAT: 41 093,00 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 42 224,00 PLN

Abschnitt Nummer: V.2.4
Los-Nr.: 37
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Anstatt:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 524,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 393,00 PLN

muss es heißen:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 524,00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 524,00 PLN

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Cześć 37 - całkowita końcowa wartość umowy/części wskazana w sekcji VII.1.2 dotyczy łącznie 4 edycji kursu. Przewidziano 4 edycje, na realizację których zawierane są odrębne umowy. Czwarta umowa została zawarta w dniu 26.11.2018 r. na kwotę 1 131,00 PLN.

Z uwagi na ograniczone możliwości rozbudowania danego sprostowania (ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) Zamawiający podaje datę zawarcia kolejnej umowy tylko w tym miejscu. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wskazano datę i wartość umowy zawartej na realizację pierwszej edycji kursu.

Wartość i datę umów zawartych na drugą edycję kursu Zamawiający podał w sprostowaniu (ogłoszeniu zmian lub dodatkowych informacji) opublikowanym w Dz.U. UE w dniu 24.7.2018 r. pod numerem 2018/S 140-321584.

Wartość i datę umów zawartych na trzecią edycję kursu Zamawiający podał w sprostowaniu (ogłoszeniu zmian lub dodatkowych informacji) opublikowanym w Dz.U. UE w dniu 27.10.2018 r. pod numerem 2018/S 208-475633.