Supplies - 655618-2021

22/12/2021    S248

România-Galați: Diverse medicamente

2021/S 248-655618

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI
Număr naţional de înregistrare: 4068718
Adresă: Strada: Ştiinţei, nr. 117
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800189
Țară: România
Persoană de contact: CLAUDIA ROSU
E-mail: achizitii@pneumogalati.ro
Telefon: +40 236460207
Fax: +40 236460207
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pneumogalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133823
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare medicamente CANAMED

Număr de referinţă: 4068718/2021/20.04.01/10
II.1.2)Cod CPV principal
33690000 Diverse medicamente
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru Furnizare medicamente CANAMED - cantitatile aferente acordului-cadru sunt detaliate in sectiunea "II.2 Lista de loturi".

Contractele subsecvente vor fi atribuite, de regula, trimestrial, in anumite situatii se pot incheia lunar, functie de necesar si de alocatia bugetara cu aceasta destinatie.

Cantitatile minime si maxime aferente unui contract subsecvent sunt mentionate in "II.2. Lista de loturi".

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 16 zile.

Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP.

Facem precizarea ca procedura/loturile 7, 9, 10, 11, 12, 13 reprezinta o reluare a unei proceduri/loturile 7, 9, 10, 11, 12, 13 anulate, si aceasta trebuie transmis la JOUE.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 292 655.88 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 25
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 25
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorul economic poate depune oferta pentru unul, mai multe loturi sau toate loturile.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM 160mcg/4.5mcg

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33673000 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM 160mcg/4.5mcg - forma farmaceutica: susp de inhalat presurizata.; conc. 160mcg/4.5mcg

Cant. min. acord-cadru - 150 flc; Cant. max. acord-cadru - 1.200 flc;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 17.854,50 si 142.836,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 50 flc; Cant. max. contr.subsecv.- 150 flc;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 5.951,50 si 17.854,50 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 142 836.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM 85mcg/43mcg

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33673000 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM 85mcg/43mcg - forma farmaceutica: caps cu pulb de inhal.; conc. 85mcg/43mcg

Cant. min. acord-cadru - 900 cp; Cant. max. acord-cadru - 7.200 cp;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 5.084,46 si 40.675,68 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 300 cp; Cant. max. contr.subsecv.- 900 cp;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 1.694,82 si 5.084,46 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 675.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enoxaparinum 4000ui/0,4ml

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Enoxaparinum 4000ui/0,4ml - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 4000ui/0,4ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru - 9.000 seringi; Cant. max. acord-cadru - 72.000 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 100.701,00 si 805.608,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 3.000 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 9.000 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 33.567,00 si 100.701,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 805 608.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Combinatii - ARGININA SORBITOL 50mg/ml+100mg/ml - 250ml

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33692400 Soluţii pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ARGININA SORBITOL 50mg/ml+100mg/ml - 250ml - forma farmaceutica: Sol perf; conc. 50mg/ml+100mg/ml - flc

Cant. min. acord-cadru -750 flc; Cant. max. acord-cadru - 6.000 flc;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 6.901,28 si 55.210,20 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 250 flc; Cant. max. contr.subsecv.- 750 flc;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 2.300,43 si 6.901,28 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 55 210.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMBINATII(CLORHIDRAT DE PIRIDOXINA SI ACID D,L ASPARTIC-ECHIV ASPATOFORT) 10ml

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33692400 Soluţii pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMBINATII(CLORHIDRAT DE PIRIDOXINA SI ACID D,L ASPARTIC-ECHIV ASPATOFORT) 10ml - forma farmaceutica: conc pt sol perf; conc. 10ml; f;

Cant. min. acord-cadru - 8.400 f; Cant. max. acord-cadru - 67.200 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 32.482,80 si 259.862,40 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 2.800 f; Cant. max. contr.subsecv.- 8.400 f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 10.827,60 si 32.482,80 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 259 862.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PYRIDOXINUM 250mg/5ml

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33616000 Vitamine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PYRIDOXINUM 250mg/5ml - forma farmaceutica: sol inj; conc. 250mg/5ml; f;

Cant. min. acord-cadru - 6.000 f; Cant. max. acord-cadru - 48.000 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 15.312,00 si 122.496,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 2.000 f; Cant. max. contr.subsecv.- 6.000 f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 5.104,00 si 15.312,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 496.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AMINOPHYLLINUM 24mg/ml

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33673000 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AMINOPHYLLINUM 24mg/ml - forma farmaceutica: sol inj; conc. 24mg/ml-10ml; f;

Cant. min. acord-cadru - 750 f; Cant. max. acord-cadru - 6.000 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 2.914,50 si 23.316,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 250 f; Cant. max. contr.subsecv.- 750 f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 971,50 si 2.914,50 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 23 316.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NADROPARINUM 3800 ui/0,4 ml

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NADROPARINUM 3800 ui/0,4 ml - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 3800ui AFXa/0,4ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru -12.000 seringi; Cant. max. acord-cadru - 96.000 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 86.424,00 si 691.392,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 4.000 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 12.000 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 28.808,00 si 86.424,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 691 392.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vancomycinum 500mg pulb pt conc pt sol perf

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33651100 Antibacterieni pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vancomycinum 500mg pulb pt conc pt sol perf - forma farmaceutica: pulbere pt conc pt sol perf; conc. 500mg

Cant. min. acord-cadru - 450 flc; Cant. max. acord-cadru - 3.600 flc;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 7.776,00 si 62.208,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 150 flc; Cant. max. contr.subsecv.- 450 flc;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 2.592,00 si 7.776,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 62 208.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ALPRAZOLAMUM 0.5mg

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33661500 Psiholeptice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ALPRAZOLAMUM 0.5mg - forma farmaceutica: cpr; conc. 0.5mg

Cant. min. acord-cadru - 4.500 cpr.; Cant. max. acord-cadru - 36.000 cpr;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 709,65 si 5.677,20 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 1.500 cpr.; Cant. max. contr.subsecv.- 4.500 cpr;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 236,55 si 709,65 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 677.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TIOTROPIUM+OLODATEROLUM 2.5mcg/2.5mcg

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33673000 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

TIOTROPIUM+OLODATEROLUM 2.5mcg/2.5mcg - forma farmaceutica: sol.de inhalat.; conc. 2.5mcg/2.5mcg; flc;

Cant. min. acord-cadru - 90 flc; Cant. max. acord-cadru - 720 flc;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 15.444,00 si 123.552,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 30 flc; Cant. max. contr.subsecv.-90 flc;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 5.148,00 si 15.444,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 123 552.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NADROPARINUM 5700 ui/0,6 ml

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NADROPARINUM 5700 ui/0,6 ml - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 5700ui AFXa/0,6ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru - 11.400 seringi; Cant. max. acord-cadru - 91.200 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 126.859,20 si 1.014.873,60 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 3.800 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 11.400 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 42.286,40 si 126.859,20 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 014 873.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MOXIFLOXACINUM 400mg/250ml

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33651100 Antibacterieni pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MOXIFLOXACINUM 400mg/250ml - forma farmaceutica: sol.perf.; conc. 400mg/250ml

Cant. min. acord-cadru - 300 Flc,pungi; Cant. max. acord-cadru - 2.400 Flc,pungi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 17.556,60 si 140.452,80 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 100 Flc,pungi; Cant. max. contr.subsecv.- 300 Flc,pungi;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 5.852,20 si 17.556,60 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 452.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NATRII CHLORIDUM 0.9% - 250 ml

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33692400 Soluţii pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NATRII CHLORIDUM 0.9% - 250 ml - forma farmaceutica: sol. perf; conc. 0.9%; 9mg/ml;0.9g/100ml; - flc./pungi 250ml;

Cant. min. acord-cadru -7.500 flc/pg 250ml; Cant. max. acord-cadru - 60.000 flc/pg 250ml;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 17.797,50 si 142.380,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 2.500 flc/pg 250ml; Cant. max. contr.subsecv.- 7.500 flc/pg 250ml;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 5.932,50 si 17.797,50 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 142 380.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ANAKINRA 150mg/ml - sol inj in seringa preumpluta

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33652300 Imunosupresoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ANAKINRA 150mg/ml - sol inj in seringa preumpluta - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 150mg/ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru - 300 seringi; Cant. max. acord-cadru - 2.400 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 37.728,60 si 301.828,80 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 100 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 300 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 12.576,20 si 37.728,60 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 301 828.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CODEINUM 15mg

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33674000 Medicamente împotriva tusei şi a guturaiului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CODEINUM 15mg - forma farmaceutica: cpr; conc. 15mg

Cant. min. acord-cadru - 9.000 cpr.; Cant. max. acord-cadru - 72.000 cpr;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 1.462,50 si 11.700,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 3.000 cpr.; Cant. max. contr.subsecv.- 9.000 cpr;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 487,50 si 1.462,50 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DALTEPARINUM 5000 ui/0,2ml

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DALTEPARINUM 5000 ui/0,2ml - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 5000ui/0,2ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru - 11.400 seringi; Cant. max. acord-cadru - 91.200 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 137.905,80 si 1.103.246,40 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 3.800 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 11.400 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 45.968,60 si 137.905,80 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 103 246.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Famotidinum 20mg pulb + solv pt sol inj/perf

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33611000 Medicamente împotriva tulburărilor provocate de hiperaciditate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Famotidinum 20mg pulb + solv pt sol inj/perf - forma farmaceutica: pulb + solv pt sol inj/perf; conc. 20mg; flc +f;

Cant. min. acord-cadru - 450 flc+f; Cant. max. acord-cadru - 3.600 flc+f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 1.373,40 si 10.987,20 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 150 flc+f; Cant. max. contr.subsecv.- 450 flc+f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 457,80 si 1.373,40 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 987.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Insuline umane rapide 100UI/ml - 3ml

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33615100 Insulină
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Insuline umane rapide 100UI/ml - 3ml - forma farmaceutica: sol inj in stilou preumplut; conc. 100UI/ml - 3ml; stilou preumplut;

Cant. min. acord-cadru - 150 stilou preumplut; Cant. max. acord-cadru - 1.200 stilou preumplut;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 2.521,80 si 20.174,40 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 50 stilou preumplut; Cant. max. contr.subsecv.- 150 stilou preumplut;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 840,60 si 2.521,80 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 174.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enoxaparinum 6000ui/0,6ml

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Enoxaparinum 6000ui/0,6ml - forma farmaceutica: Sol inj in seringa preumpluta; conc. 6000ui/0,6ml - SERINGA

Cant. min. acord-cadru - 12.000 seringi; Cant. max. acord-cadru - 96.000 seringi;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 164.508,00 si 1.316.064,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 4.000 seringi; Cant. max. contr.subsecv.- 12.000 seringi;

Valoarea estimata contr. subsecv. fara TVA: intre 54.836,00 si 164.508,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 316 064.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PHYTOMENADIONUM 10mg/ml

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621200 Antihemoragice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR. STIINTEI NR.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PHYTOMENADIONUM 10mg/ml - forma farmaceutica: solutie inj; conc. 10mg/ml

Cant. min. acord-cadru - 1.200 f; Cant. max. acord-cadru - 9.600 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 4.768,80 si 38.150,40 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 400 f.; Cant. max. contr.subsecv.- 1.200 f.;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 1.589,60 si 4.768,80 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 38 150.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FAVIPIRAVIRUM 200mg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33651400 Antivirale pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FAVIPIRAVIRUM 200mg - forma farmaceutica: compr.film; conc. 200mg; cpr;

Cant. min. acord-cadru - 30.000 cpr.; Cant. max. acord-cadru - 240.000 cpr;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 213.000,00 si 1.704.000,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 10.000 cpr.; Cant. max. contr.subsecv.- 30.000 cpr;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 71.000,00 si 213.000,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 704 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vancomycinum 1000mg pulb pt conc pt sol perf

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33651100 Antibacterieni pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vancomycinum 1000mg pulb pt conc pt sol perf - forma farmaceutica: pulbere pt conc pt sol perf; conc. 1000mg; flc;

Cant. min. acord-cadru - 240 flc; Cant. max. acord-cadru - 2.000 flc;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 6.288,00 si 52.400,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 80 flc; Cant. max. contr.subsecv.- 240 flc;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 2.096,00 si 6.288,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 52 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ETAMSYLATUM 250mg/2ml

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33621200 Antihemoragice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ETAMSYLATUM 250mg/2ml - forma farmaceutica: sol inj; conc. 250mg/2ml; f;

Cant. min. acord-cadru - 1.200 f; Cant. max. acord-cadru - 9.600 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 2.649,60 si 21.196,80 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 400 f; Cant. max. contr.subsecv.- 1.200 f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 883,20 si 2.649,60 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 196.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

THIAMINUM 100mg/2ml

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
33616000 Vitamine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

str. Stiintei nr.117

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

THIAMINUM 100mg/2ml - forma farmaceutica: sol inj; conc. 100mg/2ml; f;

Cant. min. acord-cadru - 6.000 f; Cant. max. acord-cadru - 48.000 f;

Valoarea estimata acord cadru fara TVA: intre 10.296,00 si 82.368,00 RON

Cant. min. contr.subsecv.- 2.000 f; Cant. max. contr.subsecv.- 6.000 f;

Valoarea estimata contr.subsecv. fara TVA: intre 3.432,00 si 10.296,00 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 82 368.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractantii) cu informatiile aferente situatiei lor.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

Se solicita completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 193 aliniat 1 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte. Pentru neincadrarea in prevederile art.165, alin.1, operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente justificative, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, conform Formular nr.10, Sectiunea Formulare. Documentele justificative trebuie sa fie valabile la data solicitarii acestora de catre autoritatea contractanta - conf. art. 196, alin.2 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii.

b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

c. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin(2), art. 167 alin(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

d. Alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Declaratia conform art.60 din Legea nr.98/2016 (Formular nr. 5 din fisierul "Formulare") si va fi prezentata in SEAP, cu semnatura electronica, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dr. Necula Monica Liliana-Manager, Dr.Andrei Simona Laura - Director medical, Ec. Pamfil Alistita - Director Financiar-Contabil, ec. Popa Simona-Nicoleta - Birou contabilitate, Ing. Rosu Claudia - Sef Serviciu Achiziti, Cons Jur. - Balasoiu Laurentiu;

Membrii comisiei de evaluare: Farmacist sef - IGNAT ALINA NICOLETA - presedinte comisie evaluare (cu drept de vot), Ing. Mitrea Gabriela - Serviciul Achizitii - membru comisia de evaluare, Asistent farmacie - Lesanu Nicoleta - membru comisia de evaluare; membri de rezerva: Asistent Tudose Mihaela - presedinte supleant comisie de evaluare, Ing. Tatu Gema - Serviciul Achizitii.

Atentionari:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire a acestor cerinte:

Se solicita completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.193 aliniat 1 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC(principal sau secundar).

2. Autorizatie de distributie angro eliberata de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale în conformitate cu prevederile art.800, alin.(1) din Legea nr.95/2006 republicata coroborat cu Ordinul MSP 131/2016 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman.

Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente echivalente, relevante, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, care sa dovedeasca faptul ca desfasoara in mod legal aceste activitati in statul lor de origine.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiilor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sau ofertantii pot indica o resursa electronica accesibila autoritatii contractante si validata de autoritatea emitenta din care sa reiasa indeplinirea cerinte

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

In cazul in care in urma clasamentului intocmit, conform criteriului de atribuire ''oferta cu pretul cel mai scazut'', dintre ofertele admisibile se constata existenta a 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe primul loc (respectiv cu pretul cel mai scazut) pentru departajare, pentru acestea, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor, inainte de finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca nr maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3), pentru departajare, pentru acestea, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP, in sensul reofertarii preturilor, pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial, inainte de finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document, in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii

si încarcate în SEAP, ca raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta in SEAP.

In cazul in care, si in urma solicitarii de reofertare a preturilor, se constata ca doua sau mai multe oferte, clasate pe primele trei locuri, au acelasi pret, autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212, alin (1), litera c) din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conformitate cu Legea nr.101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI
Adresă: STR STIINTEI 117
Localitate: GALATI
Cod poștal: 800189
Țară: România
E-mail: achizitii@pneumogalati.ro
Adresă internet: www.pneumogalati.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/12/2021