Supplies - 655644-2021

22/12/2021    S248

Suomi-HUS: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2021/S 248-655644

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: HUS Kiinteistöt Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0821653-5
Postiosoite: PL 301
Postitoimipaikka: HUS
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: John McCarthy
Sähköpostiosoite: john.c.mccarthy@hus.fi
Puhelin: +358 404856365
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.huskiinteistot.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://john.c.mccarthy@hus.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Kiinteistö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

HUS Meilahden sairaala Välinehuoltokeskuksen pakkaustilan korjaus, tarjouspyyntö KSL

Viitenumero: 120 105
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen saantia on turvallisuussyistä rajoitettu. Linkki tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee pyytää: john.c.mccarthy@hus.fi.

Meilahden Välinehuoltokeskus sijaitsee Meilahden Tornisairaalan A‐osan 1. kerroksessa. Välinehuoltokeskus on otettu käyttöön vuonna 2001. Pieniä korjauksia ja pesukoneiden uusimisia lukuun ottamatta perusparannuksia ei ole tehty. Autoklaavit ovat teknisen käyttöikänsä päässä.

Hankkeen kokonaispinta‐ala on 1500 brm² ja huoneala 1420 m². Tavoitteena on, että välinehuolto valmistuu 2022 loppuun mennessä ennen Siltasairaalan käyttöön ottoa.

Hankkeessa uusitaan yhdeksän autoklaavia ja niihin liittyvät puhtaanhöyrynkehitin ja puhtaanveden (RO‐vesi) laitteisto.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 880 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hankintakokonaisuus 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33191100 Sterilisaattori
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Meilahden sairaala-alue, Haartmaninkatu 4, Helsinki.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää 9 autoklaavia ja niiden syöttö- ja purkupöydät. Autoklaaveista 3 ovat sähkötoimisia ja 6 höyrytoimisia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa / Painotus: 60/100
Hinta - Painotus: 40/100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hankintakokonaisuus 2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Meilahden sairaala-alue, Haartmaninkatu 4, Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy puhtaanhöyrynkehittimen toimitus ja asennus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hankintakokonaisuus 3

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Meilahden sairaala-alue, Haartmaninkatu 4, Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy puhdasvesijärjestelmän suunnittelu, toimitus ja asennus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hankintakokonaisuus 4

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33191000 Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Meilahden sairaala-alue, Haartmaninkatu 4, Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy sairaalavälineiden kuivauskaappeja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä tulee olla yhteiskunnalliset (työnantajan- sekä tilaajavastuulain mukaiset) velvoitteet suoritettuina.

Taloudelliset edellytykset suoriutua toimituksesta seuraavasti

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja niistä ei saa tulla esiin velvoitteiden laiminlyöntiä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Suomen asiakastieto Oy:n riskiluokka RL3 tai parempi tai muu vastaava sijoittautumismaasta saatava selvitys siitä, että ehdokas täyttää edellä mainitun vaatimuksen. Hankintayksiköllä on käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteri.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä tulee olla osaaminen ja kokemus kiinteiden sairaalalaitteiden toimituksista erikoissairaanhoidon välinehuollon tiloihin.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yritys on toteuttanut vähintään kolme laitetoimitusta erikoissairaanhoidon tiloihin. Referensseiksi kelpaavat viimeisen 3 vuoden aikana valmistuneet hankkeet. Tiedoista on ilmettävä selkeästi hankkeen nimi, tilaaja, laajuus (KPL määrä) ja suoritusajankohta sekä tehty työsuoritus.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/01/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/01/2022
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

HUS Kiinteistöt Oy

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuudessa saa olla läsnä vain HUS Kiinteistöt Oy:n edustajat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/62587/notice/88648

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/12/2021