The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 655768-2021

22/12/2021    S248

Poland-Warsaw: Catheters

2021/S 248-655768

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Piotr Kowalski
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496231
Internet address(es):
Main address: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihit.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa drobnego asortymentu medycznego

Reference number: IHIT/P/127/2021
II.1.2)Main CPV code
33141200 Catheters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego asortymentu medycznego (części 1 - 5). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1A do SWZ - Specyfikacji asortymentowo - cenowej. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 387 432.37 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cewniki: od odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki, końcówki, zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowo - udowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 123 361.62 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 1 - 3 700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Klipsy naczyniowe i polimerowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141122 Surgical staples
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 578.25 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 2 - 790,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 215 660.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 3 - 6 400,00 PLN (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cewniki naczyniowe do embolektomii z pojedyńczym światłem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 152.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 4 - 64,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw T na rurkę tracheostomijną, anestetyczny układ oddechowy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dostawa do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, magazyn gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo - cenowa. Zakres obowiązków Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 680.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 5 - 590,00 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/01/2022
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2021