Dienstleistungen - 65580-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Finnland-Kajaani: Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2019/S 029-065580

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
2496986-0
Pohjolankatu 13, 3. krs
Kajaani
87100
Finnland
Kontaktstelle(n): Merja Kemppainen
Telefon: +358 447970214
E-Mail: hankintatoimisto@kainuu.fi
NUTS-Code: FI1D8

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://sote.kainuu.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sosiaali- ja terveystoimiala

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keskeytysilmoitus: Erikoisalojen lääkäripalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85120000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia Kainuun soten lääkäripalveluja seuraaville erikoisaloille:

- kirurgia

- lastentaudit

- neurologia

- psykiatria

- päihdehuolto

- sisätaudit

- työterveys.

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää 31.12.2022 saakka. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle.

Tarjoajan kelpoisuutta ja palveluntuottavan henkilöstön vähimmäisvaatimukset on esitelty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Lääkäripalvelut hankitaan puitejärjestelyin. Osatarjoukset erikoisaloittain ovat mahdollisia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kirurgian erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tilaaja on todennut alan erikoislääkäripalvelujen hankinnan tarpeettomaksi.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lastentautien erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle. Virka-aikainen työaika on klo 8:00-16:00 sisältäen työaikalain mukaiset tauot. Tilaaja voi tarvittaessa tehdä tilauksen myös arkipäivystyksestä. Tilaajan kokonaistarve on yhden (1) kokoaikaiseen lastentautien erikoislääkärin työpanokselle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle lastentautien erikoislääkärille.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Neurologian erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle neurologian erikoislääkärille.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Psykiatrian erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle psykiatrian erikoislääkärille.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päihdehuollon erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle. Lääkäripalvelua tulee tuottaa A-klinikan tiloissa Kajaanissa keskimäärin yksi (1) työpäivä kahden (2) viikon välein sekä Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen mielenterveysyksiköissä yksi (1) työpäivä kuukaudessa. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle päihdelääkärille.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sisätautien erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aikaisemmin kuvattu erikoisala todettu tarpeettomaksi.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Työterveyden erikoislääkäripalvelut

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
85120000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D8
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa aikaisintaan 1.4.2019 ja kestää neljä (4) vuotta. Hankintaan sisältyy optio yhdelle (1) + yhdelle (1) vuodelle. Kajaanin yksikköön tarvitaan kaksi (2) kokopäiväistä työterveyslääkäriä. Yksi (1) kokopäiväinen työterveyslääkäri Suomussalmen ja Paltamon yksiköihin siten, että työterveyslääkäri on kolme (3) työpäivää viikossa Suomussalmella ja kaksi (2) työpäivää Paltamossa. Lisäksi tarvitaan työterveyslääkäri Sotkamoon kolmena (3) työpäivänä viikossa. Työterveyslääkäri on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka toimii työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana, arvioi työympäristön terveydellisiä riskejä ja tukee työntekijän työkykyä. Työ tapahtuu päivätyönä klo 8:00-16:00 välillä, ei päivystystä. Työkokonaisuuden voi jakaa useammalle pätevyyskriteerit täyttävälle lastentautien erikoislääkärille.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 017-036991
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kirurgian erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Lastentautien erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Neurologian erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Psykiatrian erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Päihdehuollon erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Sisätautien erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Työterveyden erikoislääkäripalvelut

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hankinta keskeytetään hankinnan sisältöön tulevien muutosten johdosta. Hankinta käynnistetään uudella tarjouspyynnöllä.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2019