TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Bygge og anlæg - 655876-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Charlottenlund: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 228-655876

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Tarhan
E-mail: act@gentofte.dk
Telefon: +45 23617909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog - Kildeskovshallen, nyt svømmehalsprojekt i Gentofte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Invitation til markedsdialog om Kildeskovshallen, nyt svømmehalsprojekt i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune ønsker at indgå i en dialog med entreprenører, som kan bidrage til, at Gentofte Kommune får tilrettelagt et hensigtsmæssigt udbud af to nye bassiner ved Kildeskovshallen, dvs. et svømmehalsprojekt i Gentofte Kommune i tilknytning til den eksisterende, fredede svømmehal. Kommunen er interesseret i at kunne finde den entreprenør, der fremadrettet bliver kommunens medspiller på projektet.

Gentofte Kommune vil invitere ca. 5 entreprenører til dialog med kommunen, som kan bistå med deres erfaringer og værktøjer til at hjælpe med at få projektet udbudt på den bedst mulige måde.

Gentofte Kommune har afsat 155 mio. kr. ekskl. moms til byggeriet, som forventes udbudt i 2023.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 155 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprenører med interesse for og erfaring med svømmehalsbyggeri inviteres til markedsdialog.

Gentofte Kommune ønsker at indgå i en dialog med entreprenører, som kan bidrage til, at Gentofte Kommune får tilrettelagt en hensigtsmæssig proces for udbuddet af 2 nye bassiner ved den fredede Kildeskovshal. Kommunen er interesseret i at kunne finde den entreprenør, der fremadrettet bliver kommunens medspiller på projektet.

Gentofte Kommune ønsker at undersøge, hvordan projektet bør udbydes, så der opnås høj bygbarhed og budgetsikkerhed, god kvalitet og sikring af fredningsinteresserne.

Gentofte Kommune ønsker også at undersøge, hvordan entreprenørerne konkret forholder sig til muligheden for at byde på sagen som en totalentreprise, i udbud med forhandling og efterfølgende samarbejdsfase (Integreret Byggeri). Entreprenørerne vil få mulighed for at give input til, om det er en entrepriseform de vil have interesse i at deltage i, eller om de kan forestille sig andre muligheder.

Gentofte Kommune er endvidere meget interesseret i entreprenørens erfaringer i forhold til at sikre en hensigtsmæssig byggeproces for naboerne og brugere af området.

På den baggrund vil Gentofte Kommune invitere ca. 5 entreprenører til dialog med kommunen, som kan bistå med deres erfaringer og værktøjer til at hjælpe med at få projektet succesfuldt i mål.

Gentofte Kommune understreger, at der ikke under markedsdialogen vil blive drøftet forhold, som kan medføre, at deltagerne i dialogen bliver inhabile under det forestående udbud af projektet.

Markedsdialogen vil tage udgangspunkt i projektmaterialet, som der er link til i afsnit II.2.14) Yderligere oplysninger.

Gentofte Kommune har afsat 155 mio. kr. ekskl. moms til byggeriet.

Interesserede i projektet skal sende en anmodning om deltagelse via en mail til Stine Tarhan via mail til act@gentofte.dk inden onsdag den 7. december 2022 kl. 12.00.

Interesserede bedes fremsende:

• Beskrivende referencer, som de vurderer, er relevante for netop Kildeskovshals-projektet

Gentofte Kommune vil på baggrund af de modtagne henvendelser udvælge de mest relevante entreprenører til at deltage i individuelle dialogmøder.

Hvis der er behov for opfølgende møder med de deltagende entreprenører, vil Gentofte Kommune rette henvendelse til dem efter den første runde af dialogmøder.

Møderne forventes at blive afholdes den 12., 15. eller 19. december 2022 i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte. Der afsættes 2 timer til hvert møde.

Dagsorden for møderne forventes at være:

1. Kommunen orienterer om projektets rammer

a. Entrepriseform (totalentreprise)

b. Byggegrunden, grundvand, geotekniske forhold, samt byggeplads

c. Arkitektur og fredningsforhold

d. Samspil med eksisterende svømmehal, herunder sammenbygning med eks. hal og behov for samtidig renovering af eks. 50 meter bassin

e. LCA-screening og entreprenørens input til mulige bæredygtighedstiltag

f. Nærhed til naboer og brugere af området

Dialog om

2. Hvilke udfordringer/risici/muligheder ser entreprenøren ved byggeriet

3. Udbudsform (udbud med forhandling) og samarbejde om projektudvikling

II.2.14)Yderligere oplysninger

Projektmaterialet kan findes her:

RIB Software (Byggeweb): TN936350 - Markedsdialog - Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Se endvidere:

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/kultur-idraets-og-fritidstilbud-for-alle/projekt-ny-svoemmehal/?searchterm=kildeskovshallen

Tilmelding skal ske til projektleder Stine Tarhan: act@gentofte.dk

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022