TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 655891-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Horsens: Reparation og vedligeholdelse af biler

2022/S 228-655891

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder van Roest Dahl
E-mail: pvrd@fikm.dk
Telefon: +45 23431656
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Serviceaftale på elbiler til Hedensted Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører servicering af kommunens elbiler der leases via ”Rammeaftale på finansiel leasing af elbiler til Hedensted Kommune ” af 31. januar 2022. Via leasingaftalen kan kommunen lease op til 120 biler i perioden 2022-2026, hvoraf der er bestilt 79 stk. til levering ultimo august 2022. Der er tale om Hyundai Kona EV.

Serviceaftalen omfatter faste serviceeftersyn, årlige karosserieftersyn, dækskifte og øvrigt beslægtede ydelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 904 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hedensted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører servicering af kommunens elbiler der leases via ”Rammeaftale på finansiel leasing af elbiler til Hedensted Kommune ” af 31. januar 2022. Via leasingaftalen kan kommunen lease op til 120 biler i perioden 2022-2026, hvoraf der er bestilt 79 stk. til levering ultimo august 2022. Der er tale om Hyundai Kona EV.

Serviceaftalen omfatter faste serviceeftersyn, årlige karosserieftersyn, dækskifte og øvrigt beslægtede ydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 167-474133
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Serviceaftale på elbiler til Hendensted Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Caripo Biler A/S
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 904 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022