Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 656337-2022

25/11/2022    S228

Polen-Łódź: Reinigungsdienste

2022/S 228-656337

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 219-631018)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Łódzki
Nationale Identifikationsnummer: PL 724-000-32-43
Postanschrift: ul. Narutowicza 68
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-136
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Mariańska
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefon: +48 426354088
Fax: +48 426354305
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uni.lodz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bip.uni.lodz.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki

Referenznummer der Bekanntmachung: 93/ZP/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnie dostępnej, mającej ustalone standardy jakościowe usługi, polegającej na sprzątaniu pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi oraz utrzymywanie czystości na terenach do niego należących i przez niego administrowanych, która to usługa powinna być wykonywana przez pracowników wykonawcy lub osoby działające w jego imieniu oraz przy użyciu środków czystości i sprzętu wykonawcy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Załączniku nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 219-631018

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/11/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 22/02/2023
muss es heißen:
Tag: 27/02/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/11/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: