TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 656398-2022

25/11/2022    S228

Danmark-Frederiksberg: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2022/S 228-656398

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/397566ab-0496-4b10-bdf8-1de61f48c712/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud om levering af eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV) - GENUDBUD

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af 10 eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV). Til køretøjerne skal tilbydes en 6-årig serviceforpligtelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34131000 Åbne varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Køretøjerne skal leveres hos Frederiksberg Gartner- og Vejservice, Skellet 27 A, 2000 Frederiksberg, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud er et genudbud af det annullerede udbud 2022/S 093-253714 og vedrører levering af 10 eldrevne ladbiler til Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV). Til køretøjerne skal tilbydes en 6-årig serviceforpligtelse.

De eldrevne køretøjer skal primært benyttes til almindelig arbejdskørsel i forbindelse med gartnerisk arbejde samt almindelig renhold og løbende vedligeholdelse af byen, herunder entreprenørarbejde i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af fortove.

Levering af el-ladbilerne skal finde sted snarest muligt efter kontraktindgåelse og senest 31. december 2022, og det betragtes som væsentlig misligholdelse - med kommunens adgang til at hæve aftalen - for el-ladbiler, der måtte blive leveret efter 31. december 2022, jf. kontraktens punkt 9.2.

De nærmere krav til køretøjerne fremgår af udbudsmaterialet.

Frederiksberg Kommune forventer, at den samlede anskaffelse bestående af køretøjer og den tilhørende serviceforpligtelse i en 6-årig periode beløber sig til ca. 6,5 mio. kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som optioner kan kommunen vælge (1) at de enkelte køretøjer leveres med Mode 4 Combostik med minimum 40 kW (64 Amp.) og (2) at de enkelte køretøjer monteres med trevejs tippelad.

Kommunen oplyser senest ved kontraktindgåelse, om der gøres brug af option/optioner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 128-363784
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: TRIO Biler ApS
CVR-nummer: 31771749
Postadresse: Energivej 22
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 431 900.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge sin dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed, allerede ved indgivelsen af sit tilbud. Tilbudsgiveren med den laveste evalueringspris vil blive anmodet om fremsendelse af dokumentation i forlængelse af tilbudsevalueringen, men forud for tildeling, hvis denne tilbudsgiver ikke allerede har vedlagt dokumentationen ved indgivelsen af sit tilbud. Tilbudsgiveren vil blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen

- Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egenkapital og soliditetsgrad for det senest regnskabsår

- Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos den kunder, der er oplyst som reference i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD

Yderligere skal oplyses, at der i udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Leveringen af el-ladbilerne skal finde sted snarest muligt efter kontraktindgåelse og senest 31. december 2022.

Af budgetmæssige årsager forudsættes det, at der skal ske levering af alle 10 el- ladbiler i 2022, og det betragtes som væsentlig misligholdelse – med kommunens adgang til at hæve aftalen – for el-ladbiler, der måtte blive leveret efter 31. december 2022. jf. kontraktens punkt 9.2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022