Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 656770-2022

25/11/2022    S228

Polen-Ustroń: Schneeräumung

2022/S 228-656770

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Ustroń
Nationale Identifikationsnummer: REGON 072182344
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Ustroń
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Józef Kuczera
E-Mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Telefon: +48 338579300
Fax: +48 338579330
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ustron.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w sezonie 2022 – 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.27.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2021-2022.

Zamówienia zostało podzielone na części i obejmuje:

Część (sektor) 1 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice.

Część (sektor) 2 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec.

Część (sektor) 3 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 286 574.07 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Nierodzim, Lipowiec i Hermanice

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Ustroń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część (sektor) 1 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 150 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 1 mh,

4) odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1 km,

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 50 rh,

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia zawarty został w załączniku nr 7A do SWZ.

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.1. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 1 zamówienia będzie większy niż określono w pkt 2.3.1. SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2500 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 200 mh

4) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 100 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 1500 rh

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 500 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.1. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 1 zamówienia będzie większy niż określono w pkt 2.3.1. SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2500 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 200 mh

4) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 100 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 1500 rh

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 500 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Ustroń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część (sektor) 2 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 200 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh

4) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1 km

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 100 rh

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia zawarty został w załączniku

nr 7B do SWZ.

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.2. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 2 zamówienia będzie większy niż określono w pkt 2.3.2. SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 3500 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500kg z pługiem i posyparką: 1000 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 100 mh

4) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 100 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 4000 rh

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 500 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.2. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 2 zamówienia będzie większy niż określono w pkt 2.3.2. SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 3500 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500kg z pługiem i posyparką: 1000 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 100 mh

4) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

5) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 100 mh,

6) odśnieżanie ręczne: 4000 rh

7) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 500 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Jaszowiec, Polana i Dobka

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Ustroń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część (sektor) 3 – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 150 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 50 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh,

4) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,

5) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh

6) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1 km

7) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh,

8) odśnieżanie ręczne: 50 rh

9) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia zawarty został w załączniku

nr 7C do SWZ.

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.3. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 3 będzie większy niż określono w pkt 2.3.3. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2000 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1500 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 200 mh,

4) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,

5) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 200 mh

6) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1000 km

7) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 500 mh,

8) odśnieżanie ręczne: 2000 rh

9) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1000 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt 2.3.3. SWZ ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług dla części nr 3 będzie większy niż określono w pkt 2.3.3. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 2000 mh,

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1500 mh,

3) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 200 mh,

4) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,

5) odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 200 mh

6) odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1000 km

7) załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 500 mh,

8) odśnieżanie ręczne: 2000 rh

9) transport materiału uszorstniającego na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton w miejsca wskazane przez Zamawiającego: 1000 km

Warunki skorzystania z prawa opcji:

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.

c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 180-509698
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Nierodzim, Lipowiec i Hermanice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Budowlane Czesław Cichy
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 5481363806
Postanschrift: ul. Pod Zebrzydkę 23
Ort: Górki Wielkie
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-436
Land: Polen
E-Mail: jcichy@me.com
Telefon: +48 889450125
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 85 277.78 PLN
Niedrigstes Angebot: 172 350.00 PLN / höchstes Angebot: 172 350.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie dzielnic Jaszowiec, Polana i Dobka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pawilon Handlowo Usługowy Izabela Szarzec
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 5481029651
Postanschrift: ul. Orłowa 1
Ort: Ustroń
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-450
Land: Polen
E-Mail: szarzec@outlook.com
Telefon: +48 503754918
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 71 638.89 PLN
Niedrigstes Angebot: 154 480.00 PLN / höchstes Angebot: 154 480.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć:

1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6.1 i 6.2 SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.014.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

1.3. Formularz cenowy. Formularz cenowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b lub 1c do SWZ.

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

1.5. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie pkt 11.1.

1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

1.7. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w pkt 18 SWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona kwalifikacji podmiotowej tego Wykonawcy, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. zażąda od niego – na podstawie art. 126 ustawy Pzp – przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.1 SWZ.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej [adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

4.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.3. Szczegóły w pkt 9.1 SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022