Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 656821-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Odorheiu Secuiesc: Schneeräumung

2022/S 228-656821

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)
Nationale Identifikationsnummer: 4367558
Postanschrift: Strada: Varoshaza, nr. 5
Ort: Odorheiu Secuiesc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 535600
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Martin Farkas
E-Mail: farkas.martin@udvarhely.ro
Telefon: +40 0745058300
Fax: +40 266218032
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.udvarhely.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire în Municipiul Odorheiu Secuiesc

Referenznummer der Bekanntmachung: 4367558_2022_PAAPD1371561
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Municipiul Odorheiu Secuiesc are în administrare drumurile, străzile și trotuarele de pe raza localității.

Având în vedere că anual, datorită efectelor fenomenelor meteorologice înregistrate în sezonul rece, structura rutieră și trotuarele pot fi acoperite de zăpadă, sau devin alunecoase. În vederea combaterii acestor fenomene metereologice trebuie să se realizeze servicii de deszăpezire, respectiv înlăturarea alunecușului.

Contractul se referă la achiziționarea serviciului de combaterea poleiului și lunecușului prin așternerea de material antiderapant și/sau îndepărtare mecanică zăpezii în Municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.

Tabelul cu cantităţile minime şi maxime estimate pe durata întregului acord cadru, respectiv pentru un singur contract subsecvent este atașată la documentația de atribuire. Frecvenţa de atribuire a unui contract subsecvent este pe un sezon de iarnă: luna noiembrie - luna aprilie. Contractele subsecvente se vor încheia în fiecare an, în luna septembrie, pentru sezonul de iarnă care urmează.

Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 din Fisa de Date, respectiv 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 295 878.21 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO124 Harghita
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Odorheiu Secuiesc

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Municipiul Odorheiu Secuiesc are în administrare drumurile, străzile și trotuarele de pe raza localității.

Având în vedere că anual, datorită efectelor fenomenelor meteorologice înregistrate în sezonul rece, structura rutieră și trotuarele pot fi acoperite de zăpadă, sau devin alunecoase. În vederea combaterii acestor fenomene metereologice trebuie să se realizeze servicii de deszăpezire, respectiv înlăturarea alunecușului.

Contractul se referă la achiziționarea serviciului de combaterea poleiului și lunecușului prin așternerea de material antiderapant și/sau îndepărtare mecanică zăpezii în Municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.

Tabelul cu cantităţile minime şi maxime estimate pe durata întregului acord cadru, respectiv pentru un singur contract subsecvent este atașată la documentația de atribuire. Frecvenţa de atribuire a unui contract subsecvent este pe un sezon de iarnă: luna noiembrie - luna aprilie. Contractele subsecvente se vor încheia în fiecare an, în luna septembrie, pentru sezonul de iarnă care urmează.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 184-519733
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 96680
Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de deszăpezire în Municipiul Odorheiu Secuiesc

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VIADUCT
Nationale Identifikationsnummer: RO 6682608
Postanschrift: Strada BECLEAN, Nr. 195/C
Ort: Odorheiu Secuiesc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 535600
Land: Rumänien
E-Mail: office@viaduct.ro
Telefon: +40 266218311
Fax: +40 266218311
Internet-Adresse: www.viaduct.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RDE HARGHITA SRL
Nationale Identifikationsnummer: 6582234
Postanschrift: Strada PLATOUL CEKEND , Nr. 0
Ort: Odorheiu Secuiesc
NUTS-Code: RO124 Harghita
Postleitzahl: 535600
Land: Rumänien
E-Mail: otilia.roca@rdero.ro
Telefon: +40 266217407
Fax: +40 266217408
Internet-Adresse: www.rdero.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 296 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 295 878.21 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie complet separat și de către terțul/terții susținători pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.

NOTA 2: In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc ca urmare a pretului egal ofertat, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SICAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.

NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.

NOTA 4: În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.

Nota 5: Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, astfel toate solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP. Solicitarile de clarificari si raspunsurile in timpul evaluarii ofertelor se vor trimite prin SICAP. Comunicările cu privire la rezultatul procedurii se vor transmite prin SICAP.

NOTA 6: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si individuala pentru indeplinirea contractului; ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator; pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil în nume propriu si în numele Asocierii pentru indeplinirea contractului; se vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.

NOTA 7: DUAE- urile se vor completa direct in SICAP de catre ofertant/ ofertantul asociat/ subcontractant/ tertul sustinator, potrivit Notificarii ANAP din 02.07.2019 cu privire la utilizarea DUAE integrat în SICAP: ”DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SICAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României)”.

NOTA 8: In cadrul DUAE- ului, ofertantii la criteriile de selecție, vor specifica toate cerintele solicitate prin FDA.

Nota 9: In acordul de subcontractare/acordul de asociere, toate partile vor specifica CUI si ONRC iar în cazul subcontractării în acordul de subcontractare se va preciza şi proporţia de subcontractare sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractant.

Nota 10: Potrivit Hot 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă (mai puţin DUAE-ul), cum ar fi: ofertele, raspunsurile la solicitari de clarificari, etc., vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Nota 11: În cazul în care ofertantul doreşte modificarea unor clauze contractuale la modelul publicat de autoritatea contractantă, acesta (ofertantul) trebuie să îşi manifeste intenţia printr-o solicitare de clarificări la documentaţia de atribuire (adică înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA), în vederea asigurării neîncălcării principiilor statuate de legea achiziţiilor publice. În caz contrar, dacă ofertantul nu uzitează de acest drept înainte de termenul specificat la punctul I.3 din prezenta FDA, autoritatea contractantă înţelege că acesta (ofertantul) şi-a asumat în totalitate prevederile acordului-cadru, contract subsecvent, publicat de autoritatea contractantă, fără a mai avea posibilitatea ca în cadrul ofertei să transmită un aocrd-cadru, contract subsecvent cu prevederi modificate.

Nota 12: Pentru cerinta cu privire la experienta similara, penru contractele care au fost încheiate in moneda straină: pentru echivalenţa leu/moneda straină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022