Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 656861-2021

22/12/2021    S248

Danmark-Ballerup: Installationstjenester (undtagen programmel)

2021/S 248-656861

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Christiansen
E-mail: fmi-sd-aam07@mil.dk
Telefon: +45 72814226
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/274fa5cc-1af4-47aa-8df1-75ebfa9fea22/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/274fa5cc-1af4-47aa-8df1-75ebfa9fea22/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/274fa5cc-1af4-47aa-8df1-75ebfa9fea22/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

El- og smedearbejde på Forsvarets skibe

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter løbende modifikation og og reparation ombord på skibene, herunder nye installationer. Denne type arbejde skal typisk gennemføres hurtigt og effektivt, således at skibenes beredskab påvirkes mindst muligt. Som følge heraf er der brug for mekanisk og el-teknisk assistance fra eksterne firmaer, som igangsættes med kort varsel, når behovet opstår. Endvidere foregår en del af arbejdet i samarbejde med andre håndværkerkompetencer, såsom malere, isolatører, stilladsarbejdere og kranførere. Ved dette udbud er det muligt at byde på en eller flere af i alt 4 forskellige rammeaftaler (lots). Disse fire aftaler omfatter følgende: Aftale der dækker el-arbejde i Østdanmark, aftale der dækker smedearbejde i Østdanmark, aftale der dækker el-arbejde i Vestdanmark og aftale der dækker smedearbejde i Vestdanmark. Det præcise geografiske omfang er beskrevet i de enkelte rammeaftaler. Hver aftale vil blive tildelt 3 aktører ud fra kaskadeprincippet- se VI 3) "Yderligere oplysninger".

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-arbejde på Søværnets skibe i Østdanmark

Delkontraktnr.: 01
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100 Reparation af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Flådestation Korsør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af mekaniske modifikationsarbejder -elarbejde- på søværnets skibe i Østdanmark samt tilhørende adkomstarbejder. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af stål eller aluminium i skibets skrog og/eller overbygning, dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og fjernelse og genmontage af isolering samt maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve el -arbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign. Leverandøren og de relevante medarbejdere skal på tidspunkt for indgåelse af rammeaftalen være sikkerhedsgodkendt til tjenestebrug(TTJ), hvilket skal opretholdes i kontraktens løbetid. Rammeaftalen skal omfatte arbejder som anført i afsnit 2, tekniske krav. Ved ansættelse af nye medarbejdere, som skal arbejde på søværnets skibe, skal leverandør påsé, at sikkerhedsgodkendelse sættes i værk umiddelbart ved ansættelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i Forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-arbejde på Søværnets skibe i Vestdanmark

Delkontraktnr.: 02
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100 Reparation af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Flådestation Frederikshavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af mekaniske modifikationsarbejder - elarbejde - på søværnets skibe i Vestdanmark samt tilhørende adkomstarbejder. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af stål eller aluminium i skibets skrog og/eller overbygning, dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og fjernelse og genmontage af isolering samt maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve el -arbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign. Leverandøren og de relevante medarbejdere skal på tidspunkt for indgåelse af rammeaftalen være sikkerhedsgodkendt til tjenestebrug(TTJ), hvilket skal opretholdes i kontraktens løbetid. Rammeaftalen skal omfatte arbejder som anført i afsnit 2, tekniske krav. Ved ansættelse af nye medarbejdere, som skal arbejde på søværnets skibe, skal leverandør påsé, at sikkerhedsgodkendelse sættes i værk umiddelbart ved ansættelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i Forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udførelse af smedearbejde på Søværnets skibe i Østdanmark

Delkontraktnr.: 03
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100 Reparation af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Flådestation Korsør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af mekaniske modifikationsarbejder -smedearbejde- på Søværnets skibe i Østdanmark, samt tilhørende adkomstarbejder. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af stål eller aluminium i skibets skrog og/eller overbygning, dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og fjernelse og genmontage af isolering samt maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve smede/el -arbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign. Leverandøren og de relevante medarbejdere skal på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen være sikkerhedsgodkendt til tjenestebrug(TTJ), hvilket skal opretholdes i kontraktens løbetid. Rammeaftalen skal omfatte arbejder som anført i afsnit 2, tekniske krav. Ved ansættelse af nye medarbejdere, som skal arbejde på søværnets skibe, skal leverandør påsé, at sikkerhedsgodkendelse sættes i værk umiddelbart ved ansættelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i Forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udførelse af smedearbejde på Søværnets skibe i Vestdanmark

Delkontraktnr.: 04
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
50240000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
50241100 Reparation af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Flådestation Frederikshavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen består af mekaniske modifikationsarbejder - smedearbejde- på søværnets skibe i Vestdanmark samt tilhørende adkomstarbejder. Adkomstarbejder defineres som aktiviteter, som muliggør de primære modifikationer af stål eller aluminium i skibets skrog og/eller overbygning, dvs. demontage af komponenter og kabler, som er i vejen for arbejdet og fjernelse og genmontage af isolering samt maling. Desuden skal rammeaftalen omfatte afledte arbejdsaktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre selve smede/el -arbejdet, dvs. opstilling af stillads og kranassistance o.lign. Leverandøren og de relevante medarbejdere skal på tidspunktet for indgåelse af rammeaftalen være sikkerhedsgodkendt til tjenestebrug(TTJ), hvilket skal opretholdes i kontraktens løbetid. Rammeaftalen skal omfatte arbejder som anført i afsnit 2, tekniske krav. Ved ansættelse af nye medarbejdere, som skal arbejde på søværnets skibe, skal leverandør påsé, at sikkerhedsgodkendelse sættes i værk umiddelbart ved ansættelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i Forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), [vedrørende den/de delaftale(r), for hvilken tilbudsgiver har afgivet tilbud, udført inden for de seneste år før udløbet af tilbudsfristen, jf. Del IV, pkt. C.Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner de ydelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4), i forhold til den/de delaftale(r), som tilbudsgiver har afgivet tilbud vedrørende. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes tilbudsgiver angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen og evt. andre forhold, som man gerne ser omtalt på reference listen. Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes tilbudsgiver anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet. Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt / hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9). Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste år og afsluttet ved ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste år, eller hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste år. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor. Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden/andre enhed(er)s uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, eller faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af de i pkt. II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser vedrørende den/de delaftale(r), for hvilken ansøger/tilbudsgiver har afgivet tilbud, skal disse konkrete dele af ydelserne udføres af den/de enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på. Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i Del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud vedlægge en serviceattest eller tilsvarende, som er maksimalt 6 måneder gammel, som dokumenterer de i ESPD'en anførte oplysninger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B for yderligere opl. FMI kræver, at alle, der deltager i udførelsen af rammeaftalen på person niveau skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på TTJ . Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid - jf. rammeaftalen. Tilbudsgiveren skal tilbyde lærlingepladser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 194-349094
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for udeforstående i forbindelse med åbning af tilbuddene..

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt.II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 65-130 mio. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi J.f. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Kaskadeprincippet: Hvis leverandør 1 ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse indenfor den fastsatte tidsfrist, vil FMI gå videre til leverandør 2 og tilsvarende til leverandør 3, såfremt leverandør 2 heller ikke er i stand til at levere indenfor fristen. Tilsvarende kaskadeprincip gælder såfremt leverandør 1 på tidspunktet for underskrivelse af rammeaftalen ikke har opnået sikkerhedsgodkendelse, da tildeler FMI opgaver til leverandør 2 indtil leverandør 1 har opnået sikkerhedsgodkendelse. Tilsvarende gælder i relation til leverandør 3, såfremt leverandør 1 og 2 ikke har opnået sikkerhedsgodkendelse. Hvis ingen af de tre leverandører har opnået sikkerhedsgodkendelse på tidspunktet for underskrivelse af rammeaftalen, da forbeholder FMI sig ret til at handle udenfor rammeaftalen indtil en af leverandørerne har opnået sikkerhedsgodkendelse. Leverandør 2 og 3 vil blive anvendt i prioriteret rækkefølge indtil leverandør 1 har opnået sin sikkerhedsgodkendelse. Hvis leverandør 1 ikke kan opnå sikkerhedsgodkendelse, da vil leverandør 2 blive anvendt som primær leverandør, og tilsvarende vil gælde for leverandør 3, såfremt leverandør 1 og 2 ikke kan blive sikkerhedsgodkendt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021