Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 656868-2022

TIRubrikSverige-Borlänge: Anläggningsarbeten för broar
NDMeddelandets publiceringsnummer656868-2022
PDPubliceringsdatum25/11/2022
OJEUT S228
TWUpphandlarens ortBORLÄNGE
AUUpphandlarens officiella namnTrafikverket Myndighet (202100-6297)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareN - Statligt verk
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat22/11/2022
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarandeV - Kontraktstilldelning utan föregående meddelande
TDMeddelandetyp7 - Meddelande om tilldelning
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud9 - Ingen uppgift
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45221100 - Anläggningsarbeten för broar
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE
IAInternetadresshttps://www.trafikverket.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU