TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 657016-2022

Vis forkortet udgave

25/11/2022    S228

Danmark-Ballerup: Ammunition

2022/S 228-657016

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: PSK - Josephine Skjoldmose Knop
Mailadresse: josk@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 28596445

Internetadresse(r):

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/281426

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317005&B=KA

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Procurement of small caliber ammunition
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Lemvig

NUTS-kode DK041 Vestjylland

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
DALO procures small caliber ammunition for small arms in four different calibers; 5.56x45mm and 7.62x51mm (lot 1), 9x19mm (lot 2) and 12.7x99mm (lot 3).
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35330000 Ammunition, 35300000 Våben, ammunition og tilbehør dertil, 35331000 Ammunition til skydevåben og krigsførelse, 35331100 Kugler, 35331500 Patroner

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 518503573 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
4019338
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2021/S 248-658278 af 17.12.2021

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: 5.56 x 45mm and 7.62 x 51 mm
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13.7.2022
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Sellier&Bellot a.s.
CVR-nummer: 28982347
Postadresse: Lidická 667
By: Vlašim
Postnummer: 258 01
Land: Tjekkiet
Mailadresse: kuklikm@sellier-bellot.cz

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 471794784 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 2 Delaftale nr.: 2 - Betegnelse: 9 x 19 mm
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13.7.2022
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos
CVR-nummer: CNPJ 57.494.031/0001-63
Postadresse: 3220 Av. Humberto de Campos 09426900
By: Ribeirao Pires
Postnummer: 09426900
Land: Brasilien
Mailadresse: fcsantos@cbc.com.br

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 26695887 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
Kontrakt nr.: 3 Delaftale nr.: 3 - Betegnelse: 12.7 x 99 mm
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13.7.2022
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos
CVR-nummer: CNPJ 57.494.031/0001-63
Postadresse: 3220 Av. Humberto de Campos 09426900
By: Ribeirao Pires
Postnummer: 09426900
Land: Brasilien
Mailadresse: fcsantos@cbc.com.br

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 20012901 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
The value stated in section II.2.1) reflects the total evaluation price for all three lots. The value stated in section V.4) reflects the evaluation price for the winning tender in each of the lots. Thus, the value stated does not express the actual final value of the framework agreements. Furthermore, DALO has not hereby committed itself to make purchases corresponding to these values.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Pursuant to the Danish Consolidation Act no. 593 of 2 June 2016 on the Complaints Board for Public Procurement (available at www.retsinformation.dk), the following time limits for filing a complaint apply:

Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates involved, cf. § 7(1) of the Act on the Complaints Board for Public Procurement, provided that the notification includes an account of the reasons for the decision.
Other complaints must in accordance with § 7(2) of the Act on the Complaints Board for Public Procurement be filed with The Complaints Board for Public Procurement within:
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union. The time limit is calculated from the day after the publication date.
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has notified the tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, provided that the notification includes an account of the reasons for the decision.
3) 6 months after the contracting authority has entered into the framework agreement starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates and tenderers involved, cf. § 2(2).
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. § 6(4) of the Act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not been lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is requested that the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) .
Contact information for The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1).
The Complaints Board for Public Procurement’s own guidance note concerning complaints is available on the website stated in section VI.4.1).
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.11.2022