Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 657357-2022

25/11/2022    S228

Polen-Dobre Miasto: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 228-657357

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 207-591341)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wichrowo
Nationale Identifikationsnummer: 510549837
Postanschrift: Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto
Ort: Dobre Miasto
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Owsiejko
E-Mail: wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon: +48 896161320
Fax: +48 896163472
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wichrowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_wichrowo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w roku 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki rolno łąkowej, utrzymanie obiektów leśnych, zadrzewień oraz produkcji materiału szkółkarskiego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w roku 2023.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 207-591341

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3) ppkt. 1), 3), 4)
Anstatt:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

1) dla pakietu I – 1 9000 000 PLN;

2) dla pakietu II –2 430 000 PLN (w tym wartość prac obejmujących prace szkółkarskie 100 0000–PLN);

3) dla pakietu III – 1 5000 000 PLN;

4) dla pakietu IV – 1 7000 000PLN

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego

e) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

f) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego;

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 4 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

Maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji usług na szkółce leśnej:

h)co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego z napędem na dwie osie, o mocy min. 45,5 KW

i)co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 4,5 T do 6T;

j)co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 1,5T do 2,5T;

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowani

IV) dla Pakietu IV

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

muss es heißen:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

1) dla pakietu I – 1 900 000 PLN;

2) dla pakietu II –2 430 000 PLN (w tym wartość prac obejmujących prace szkółkarskie 100 0000–PLN);

3) dla pakietu III – 1 500 000 PLN;

4) dla pakietu IV – 1 700 000PLN

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego

e) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

f) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego;

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 4 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

Maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji usług na szkółce leśnej:

h)co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego z napędem na dwie osie, o mocy min. 45,5 KW

i)co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 4,5 T do 6T;

j)co najmniej 1 szt. przyczepy rolniczej o ładowności od 1,5T do 2,5T;

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowani

IV) dla Pakietu IV

a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ

przeznaczonego do orki gleby w pasy, pod odnowienia;

d) co najmniej 1 szt. pilarki spalinowej do ścinki drzew, na każdego wymaganego pilarza/drwala (łącznie 3 szt.)

e) co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego,

f) co najmniej 2 szt. urządzeń do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

g) co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej z funkcją mulczowania

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: