Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 657643-2022

25/11/2022    S228

Polen-Lublin: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 228-657643

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: REGON 430972180
Postanschrift: Grenadierów 3
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-331
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Nowakowski , Maria Gomółka
E-Mail: przetargi@szpitalmsw.pl
Telefon: +48 817285628
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalmsw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i dostosowanie Systemów Informatycznych SP ZOZ MSWiA w Lublinie do współpracy z Platformą e- Usług

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP / 16 / 2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych Zamawiającego do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie 2 / 5 zdrowia oraz wymiany danych z e-usługami dla pacjentów oferowanymi w ramach Platformy e- usług realizowanymi w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w ramach w II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 061 081.48 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

SP ZOZ MSWiA w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozbudowa i dostosowanie Sysyemów Informatycznych SP ZOZ MSWiA w Lublinie do współpracy z Platformą e-Usługi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji z okresem świadczenia nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Instalacja systemów dziedzinowych w oparciu o jednolity silnik bez danych / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Rozwój e-usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 181-512587
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i dostosowanie Systemów Informatycznych SP ZOZ MSWiA w Lublinie do współpracy z Platformą e- Usług

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Asseco Poland S.A.
Postanschrift: Olchowa 14
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-322
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 061 081.48 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Zakres pracy Podwykonawcy: • Instalacja i konfiguracja Oprogramowania Bazodanowego zgodnie z założeniami technicznymi i wymaganiami, o których mowa w OPZ • Przeniesienie danych z istniejących systemów Zamawiającego HIS/ERP/LIS (migracja danych) w konfiguracji funkcjonalnej jaka istniała u Zamawiającego oraz uruchomienia systemu we wszystkich użytkowanych obecnie przez Zamawiającego aspektach zgodnie z założeniami technicznymi i wymaganiami, o których mowa w OPZ; • Instalacji Dziedzinowych Systemów Informatycznych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ; • Instalacji, konfiguracji, parametryzacji i integracji wewnętrznej oraz zewnętrznej Dziedzinowych Systemów Informatycznych wskazanych w Umowie lub OPZ, uwzględniając ich dostosowanie do potrzeb Zamawiającego; • Integracji Dziedzinowych Systemów Informatycznych ze wskazanymi w pkt 3.3.1 OPZ systemami informatycznymi i programami komputerowymi Zamawiającego, których funkcje nie zostaną zastąpione przez System; • Uruchomienia wszystkich funkcjonalności Dziedzinowych Systemów Informatycznych, wymienionych w ramach zdefiniowanych wymagań w OPZ; • Wykonania testów funkcjonalności i poprawy ewentualnych błędów realizacji; • Przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników i administratorów Systemu, zgodnie z OPZ;

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022