Dienstleistungen - 657825-2022

25/11/2022    S228

Sverige-Lund: Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal

2022/S 228-657825

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kraftringen Energi AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556100-9852
Postadress: Box 25
Ort: LUND
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 22100
Land: Sverige
Kontaktperson: Petra Fernebring
E-post: petra.fernebring@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kraftringen.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdvhglotk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdvhglotk&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HR-system

Referensnummer: KEAB-2022/230
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212450 Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kraftringen Energi AB (556100-9852) bjuder in intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan avseende upphandling av HR-system.

Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden avses med ”beställare” Kraftringen. Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och/eller ”leverantör”.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
48810000 Informationssystem
72260000 Programrelaterade tjänster
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lund

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kraftringen Energi AB (556100-9852) bjuder in intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan avseende upphandling av HR-system.

Under upphandlingsförfarandet och under avtalstiden avses med ”beställare” Kraftringen. Potentiella leverantörer benämns "anbudssökande", ”anbudsgivare” och/eller ”leverantör”.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 108
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/12/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2022