Lieferungen - 658003-2021

Submission deadline has been amended by:  44907-2022
22/12/2021    S248

Ungarn-Budapest: Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen

2021/S 248-658003

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 10824346244
Postanschrift: Üllői Út 131.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1091
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Matécsa Bence
E-Mail: bence.matecsa@volanbusz.hu
Telefon: +36 202296297
Fax: +36 14557901
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.volanbusz.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001578032021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001578032021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sebességváltó alkatrészek beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001578032021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződések a VOLÁNBUSZ Zrt. részére autóbuszokhoz szükséges sebességváltó alkatrészek beszerzésére

A közbeszerzés tárgyát részenként részletesen az ajánlati felhívás II.2.4) pontjai tartalmazzák.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZF mechanikus sebességváltó alkatrészek

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében, az 1. rész esetén összesen nettó 19 000 000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részének tárgyát autóbuszokhoz ZF gyártmányú mechanikus sebességváltók alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap időtartamra vonatkozóan: 2 197 darab.

A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Főegységgyártói termék megajánlása / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő - amennyiben a felhívás 1. részének II.2.4) pontja szerinti keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig - a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát a Szerződés eredeti határidejének lejártának időpontja előtti 30. napon túl, de még a szerződés időtartamának lejárta előtt küldi meg nyertes ajánlattevőnek, a Szerződés a nyertes ajánlattevő kifejezett írásos elfogadó nyilatkozatával hosszabbítható meg, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződés (eredeti) határidejének lejártáig adhat meg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 19 000 000 Ft - esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 5 700 000,- Ft.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás 1. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba lép.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZF automata sebességváltó alkatrészek

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében, a 2. rész esetén összesen nettó 17 000 000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részének tárgyát autóbuszokhoz ZF gyártmányú automata sebességváltók alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap időtartamra vonatkozóan: 460 darab.

A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Főegységgyártói termék megajánlása / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő - amennyiben a felhívás 2. részének II.2.4) pontja szerinti keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig - a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát a Szerződés eredeti határidejének lejártának időpontja előtti 30. napon túl, de még a szerződés időtartamának lejárta előtt küldi meg nyertes ajánlattevőnek, a Szerződés a nyertes ajánlattevő kifejezett írásos elfogadó nyilatkozatával hosszabbítható meg, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződés (eredeti) határidejének lejártáig adhat meg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 17 000 000 Ft - esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 5 100 000,- Ft.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás 2. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba lép.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VOITH sebességváltó alkatrészek

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében, a 3. rész esetén összesen nettó 44 000 000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 3. részének tárgyát autóbuszokhoz VOITH gyártmányú sebességváltók alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap időtartamra vonatkozóan: 193 darab.

A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Főegységgyártói termék megajánlása / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő - amennyiben a felhívás 3. részének II.2.4) pontja szerinti keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig - a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát a Szerződés eredeti határidejének lejártának időpontja előtti 30. napon túl, de még a szerződés időtartamának lejárta előtt küldi meg nyertes ajánlattevőnek, a Szerződés a nyertes ajánlattevő kifejezett írásos elfogadó nyilatkozatával hosszabbítható meg, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződés (eredeti) határidejének lejártáig adhat meg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 44 000 000 Ft - esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 13 200 000,- Ft.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás 3. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba lép.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Allison sebességváltó alkatrészek

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében, a 4. rész esetén összesen nettó 7 000 000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 4. részének tárgyát autóbuszokhoz Allison gyártmányú sebességváltók alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap időtartamra vonatkozóan: 92 darab.

A beszerzés tárgyának meghatározását részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Főegységgyártói termék megajánlása / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő - amennyiben a felhívás 4. részének II.2.4) pontja szerinti keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig - a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát a Szerződés eredeti határidejének lejártának időpontja előtti 30. napon túl, de még a szerződés időtartamának lejárta előtt küldi meg nyertes ajánlattevőnek, a Szerződés a nyertes ajánlattevő kifejezett írásos elfogadó nyilatkozatával hosszabbítható meg, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződés (eredeti) határidejének lejártáig adhat meg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 7 000 000 Ft - esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 2 100 000,- Ft.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás 4. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba lép.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Volvo I-Shift sebességváltó alkatrészek

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34320000 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

Tekintettel a hirdetményminta karakterkorlátozására, a teljesítés helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszok javításához szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében, az 5. rész esetén összesen nettó 19 000 000,- Ft keretösszegre. Ajánlatkérő a keretösszeg 100%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

A megajánlott termékeknek mindenben meg kell felelniük a hazai, és az Európai Uniós jogszabályok és szabványok feltételeinek, az autóbusz és fődarab gyártók előírásainak, a személyszállítás üzemeltetési körülményeinek, igénybevételének, követelményeinek megfelelően. A beszállításra kerülő alkatrészeknek mindenben meg kell felelniük a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990 (IV. 12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” rendelkező 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.

A beszállításra kerülő termékeknek, az Ajánlatkérő által a tételes ártáblázatban megjelölt referenciatermékek, mint a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi rész tekintetében, felújított termék szállítása nem elfogadott.

A tárgyi közbeszerzési eljárás 5. részének tárgyát autóbuszokhoz Volvo I-Shift gyártmányú sebességváltók alkatrészeinek beszerzése képezi. Az beszerezni kívánt alkatrészek várható mennyisége 1 év (12) hónap időtartamra vonatkozóan: 267 darab.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Főegységgyártói termék megajánlása / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/03/2022
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő - amennyiben a felhívás 5. részének II.2.4) pontja szerinti keretösszeg kimerítésére nem került sor - jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig - a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött - levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatát a Szerződés eredeti határidejének lejártának időpontja előtti 30. napon túl, de még a szerződés időtartamának lejárta előtt küldi meg nyertes ajánlattevőnek, a Szerződés a nyertes ajánlattevő kifejezett írásos elfogadó nyilatkozatával hosszabbítható meg, melyet a nyertes ajánlattevő a szerződés (eredeti) határidejének lejártáig adhat meg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 19 000 000 Ft - esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 5 700 000,- Ft.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás 5. részének II.2.7) „A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontjában megadott kezdő dátum (2022.03.01.) nem a szerződés kezdő időpontját, hanem a szerződéskötés várható időpontját jelenti, a megkötésre kerülő adásvételi keretszerződés a szerződés aláírásának napján hatályba lép.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő gazdasági, pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak bemutatása az alábbiak szerint:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

- a kapcsolattartó neve, elérhetősége,

- a teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva),

- a szállítás tárgya,

- a szállítás mennyisége, továbbá

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok)tárgya és mennyisége az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján a fentiek szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére az, amennyiben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a(z):

1. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összeségében legalább 1099 db mennyiségű autóbuszok és/vagy tehergépjárművek üzemeltetéséhez szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

2. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összeségében legalább 230 db mennyiségű autóbuszok és/vagy tehergépjárművek üzemeltetéséhez szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

3. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összeségében legalább 97 db mennyiségű autóbuszok és/vagy tehergépjárművek üzemeltetéséhez szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

4. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összeségében legalább 46 db mennyiségű autóbuszok és/vagy tehergépjárművek üzemeltetéséhez szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

5. rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összeségében legalább 134 db mennyiségű autóbuszok és/vagy tehergépjárművek üzemeltetéséhez szükséges sebességváltó alkatrészek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal.

Több részre tett ajánlat esetén ajánlattevő ugyanazon referenciával több rész tekintetében is igazolhatja alkalmasságát, azonos tárgyak esetében. Több részre tett ajánlat esetén az előírt referenciakövetelmények nem adódnak össze, ajánlattevőnek az adott rész tekintetében irányadó referenciakövetelménynek való megfelelését kell igazolnia.

Az előírt minimumkövetelmény több korábbi szerződés (referencia) bemutatásával is teljesíthető.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Valamennyi rész ajánlat vonatkozásában azonosan: nyertes ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett termékek nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér: a késedelem minden megkezdett naptári napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 20%-a.

Meghiúsulási/nem teljesítési kötbér: a Kötbéralap 30%-a,

Hibás teljesítési kötbér: mértéke: mértéke a Kötbéralap 20%-a

Nyertes ajánlattevő a szerződésszerűen leszállított termékekre a használatbavételtől (felhasználónak történő kiadástól) számított ajánlattevő által megajánlott időtartamú, teljes körű jótállási kötelezettség terheli. A jótállás Ajánlatkérő által előírt minimális időtartama (alap jótállási idő) valamennyi rész esetén 12 hónap. A 3. értékelési részszempontok tekintetében vállalt (többlet)jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt jótállási időre vonatkozik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A kifizetés vonatkozásában irányadó főbb jogszabályok:

- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),

- 2013. évi V. törvény (Ptk.),

- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA),

- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Az ellenszolgáltatás összege minden esetben a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire vonatkozó szabályoknak szerint megfelelően - havi elszámolás szerint átadás-átvételi bizonylatok (szállítólevél) alapján - átutalással kerül kiegyenlítésre a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. Az Ajánlattétel, szerződés, számlázás és a kifizetés valutaneme forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

A fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződéses és szállítási feltételek, valamint az eseti megrendelések leadásának rendje részletesen a szerződéstervezetben kerülnek rögzítésre.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/02/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.

2) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

3) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

4) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Matécsa Bence (01267)

6) Ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.

7) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) szerinti eredménytelenségi okot.

8) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

9) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint ajánlattevő az ajánlata részeként szakmai ajánlat benyújtására köteles.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.

11) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

12) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződés teljesítése Ajánlatkérő országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének nyújtásához szükséges. Amennyiben Ajánlatkérő közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége - részben vagy egészben - megszűnik, Ajánlatkérő jogosult a hivatkozott szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérőnek a keretösszegre irányadó lehívási kötelezettsége felmondás esetén a felmondásig terjedő szerződéses időtartam arányában áll fenn.

13) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Az értékelési részszempontok értékelése során adható pontszámok 0-10 000 pontig terjedhetnek.

Az 1. részszempontok tekintetében a benyújtott ajánlatok a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című Útmutatójának 1. sz. mellékletének A) 1. pont aa) alpontjának (fordított arányosítás) módszerével kerülnek értékelésre.

Az 2. részszempontok tekintetében a benyújtott ajánlatok a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című Útmutatójának 2. sz. mellékletének B. pont A. A.1 pontja szerinti közvetlen pontkiosztással kerülnek elbírálásra.

A 3. részszempontok tekintetében az ajánlatok a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosításokkal kerülnek elbírálásra.

14) Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontok tekintetében valamennyi rész tekintetében azt értékeli, hogy az ajánlattevő által megajánlott áru(k) (termékek) „Főegységgyártói termék”-nek minősülnek-e vagy sem. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező valamennyi termékhez kapcsolódóan, az adott termék jelentőségével arányban meghatározta a hozzá kapcsolódó „Fontossági index”-et, melyeket a műszaki leírás részét képező árazatlan költségvetés tartalmaz.

Amennyiben egy adott, a megajánlás tárgyát képező termék az ajánlattevő által megajánlottan „Főegységgyártói termék”-nek minősül, ajánlattevő az adott termék tekintetében a hozzá kapcsolódó „Fontossági index”-nek megfelelő pontszámot kapja meg. Amennyiben ajánlattevő megajánlása szerint az adott termék „Utángyártott termék”-nek minősül, ajánlattevő az adott termék tekintetében 0 pontot kap. Az így kapott „Fontossági indexek”-nek megfelelő pontszámok a beszerzés tárgyát képező valamennyi termék esetén összeadásra kerülnek, és az így kapott érték képezi az ajánlattevőnek a 2. értékelési részempontra tett megajánlását, amely egyben jelen esetben megegyezik az ajánlattevőnek az értékelési szemponthoz kapcsolódó pontszámával is. A 2. értékelési részszempontra tett (felolvasólapon feltüntetendő) megajánlások ekképpen 0 és 10 000 között alakulhatnak.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/12/2021