Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 658043-2022

25/11/2022    S228

Polen-Piła: Bauarbeiten

2022/S 228-658043

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 224-645765)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Nationale Identifikationsnummer: 764-254-51-76
Postanschrift: Bydgoska 76
Ort: Piła
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 64-920
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@mosir.pila.pl
Telefon: +48 672132783
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja toru żużlowego wraz zniezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja toru żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana nawierzchni toru żużlowego,

- Wymiana odwodnienia liniowego

- Wymiana band absorbujących energię kinetyczną oraz dostosowanie band pneumatycznych na łukach

- Wymiana oświetlenia sygnalizacyjnego

- Uporządkowanie strefy neutralnej

Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące zał. nr 5 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 224-645765

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja toru żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana nawierzchni toru żużlowego,

- Wymiana odwodnienia liniowego

- Wymiana band absorbujących energię kinetyczną oraz band pneumatycznych na łukach

- Wymiana oświetlenia sygnalizacyjnego

- Uporządkowanie strefy neutralnej

Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące zał. nr 5 do SWZ Dokumentacja techniczna.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja toru żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana nawierzchni toru żużlowego,

- Wymiana odwodnienia liniowego

- Wymiana band absorbujących energię kinetyczną oraz dostosowanie band pneumatycznych na łukach

- Wymiana oświetlenia sygnalizacyjnego

- Uporządkowanie strefy neutralnej

Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące zał. nr 5 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja toru żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana nawierzchni toru żużlowego,

- Wymiana odwodnienia liniowego

- Wymiana band absorbujących energię kinetyczną oraz band pneumatycznych na łukach

- Wymiana oświetlenia sygnalizacyjnego

-Uporządkowanie strefy neutralnej

Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące zał. nr 5 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z tym załącznikiem, wymaganiami określonymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja toru żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wymiana nawierzchni toru żużlowego,

- Wymiana odwodnienia liniowego

- Wymiana band absorbujących energię kinetyczną oraz dostosowanie band pneumatycznych na łukach

- Wymiana oświetlenia sygnalizacyjnego

-Uporządkowanie strefy neutralnej

Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące zał. nr 5 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z tym załącznikiem, wymaganiami określonymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt Nummer: III
Stelle des zu berichtigenden Textes: III.1.3
Anstatt:

warunek zostanie spełniony, jeżeli

a) wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego, o wartości robót brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

muss es heißen:

warunek zostanie spełniony, jeżeli

a) wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji toru żużlowego, o wartości robót brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: