Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 658094-2022

25/11/2022    S228

Tschechien-Poříčany: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2022/S 228-658094

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 128-366101)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa železnic, státní organizace
Nationale Identifikationsnummer: 70994234
Postanschrift: Dlážděná 1003/7
Ort: Poříčany
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 289 14
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Martin Kosmál
E-Mail: kosmal@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 602741737
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spravazeleznic.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spravazeleznic.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmět díla bude obsahovat tři samostatné dokumentace a to: ŽST Nymburk vč. přeložky; Traťový úsek Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo); ŽST Lysá nad Labem vč. napojení tzv. Všejanské spojky v rozsahu: zhotovení Dokumentací pro územní řízení, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat v územních řízení, získat pravomocná územní rozhodnutí a na jejich základě bylo možno zpracovat další stupně dokumentací; zpracování a podání žádostí o vydání územních rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., jehož výsledkem bude vydání územních rozhodnutí, územních souhlasů nebo závazných stanovisek orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla); zpracování oznámení záměrů dle § 6 a dokumentací dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Závěry z procesů EIA budou zapracovány do DUR.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 128-366101

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 03/08/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 03/08/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: