Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 658214-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-București: Führungs- und Verbindungsfahrzeuge

2022/S 228-658214

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Nationale Identifikationsnummer: RO 4203997
Postanschrift: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 032572
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurel Stan
E-Mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.igsu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CENTRU DE COMUNICATII PENTRU PUNCT DE COMANDA MOBIL - MEDIU

Referenznummer der Bekanntmachung: 4203997/2019/TXIIIp10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35412500 Führungs- und Verbindungsfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Acord – cadru de furnizare a produsului ”CENTRU de COMUNICAȚII pentru PUNCT DE COMANDĂ MOBIL – mediu”

Cantități estimate acord cadru: minim 1- maxim 33 complete.

Cantități estimate contract subsecvent: minim 1- maxim 18 complete

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 18cpl. x 1.180.000 lei fără TVA = 21.240.000 lei fără TVA

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiectul ”VIZIUNE 2020”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 031-079268

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 11733
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr. 1 Centru de comunicații pentru punct de comanda mobil-mediu

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/10/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DELTAMED
Nationale Identifikationsnummer: RO 9434372
Postanschrift: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Ort: Gilau
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407310
Land: Rumänien
E-Mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internet-Adresse: www.deltamed.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 20 390 400.00 RON

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

5.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU

Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea acordului cadru, transmisă de Autoritatea contractantă.

Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea acordului cadru, situația va fi asimilată refuzului de a semna acordul cadru, iar Autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare.

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit acordul cadru a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia acordul cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

6. DEPARTAJAREA OFERTELOR CLASATE PE ACELAȘI LOC (ÎN VEDEREA ATRIBUIRII ACORDULUI CADRU):

Conform Ordinului ANAP nr. 1017/2019, în situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea/entitatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea/entitatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
35412500 Führungs- und Verbindungsfahrzeuge
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord – cadru de furnizare a produsului ”CENTRU de COMUNICAȚII pentru PUNCT DE COMANDĂ MOBIL – mediu”

Cantități estimate acord cadru: minim 1- maxim 33 complete.

Cantități estimate contract subsecvent: minim 1- maxim 18 complete

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 18cpl. x 1.180.000 lei fără TVA = 21.240.000 lei fără TVA

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 24 264 576.00 RON
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DELTAMED
Nationale Identifikationsnummer: RO 9434372
Postanschrift: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Ort: Gilau
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407310
Land: Rumänien
E-Mail: seap@deltamed.ro
Telefon: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internet-Adresse: www.deltamed.ro
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

a) introducerea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8), litera b.1) din OUG nr. 64/2022, în vederea utilizării acesteia pentru ajustarea prețului inițial al contractului subsecvent.

b) prelungirea termenului de livrare a produsului

Modificari anterioare:

Modificări aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 (se vor completa datele pentru fiecare modificare): nu au fost operate modificări prin raportare la prevederile normative menționate

Modificări aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 (se vor completa datele pentru fiecare modificare): nu au fost operate modificări prin raportare la prevederile normative menționate

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: În conformitate cu prevederile art. 3 alin (13) din OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.. Majorarea pretului contractului este de:19% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 20 390 400.00 RON
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 24 264 576.00 RON