Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 658224-2022

25/11/2022    S228

Polen-Breslau: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 228-658224

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Postanschrift: ul. św. Elżbiety 3
Ort: WROCŁAW
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-111
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Filio
E-Mail: zp@zzk.wroc.pl
Telefon: +48 3328145
Fax: +48 3328123
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zzk.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont budynku przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZK-NZ/241/3400/133/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Remont budynku położonego przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 714 632.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1)wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych zasilanych z kotłów gazowych dwufunkcyjnych,

2)likwidację indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z robotami wykończeniowymi po ich likwidacji,

3)wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń w budynku z wykorzystaniem wolnych przewodów dymowych po rozebranych piecach, montażem nowych przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych dla kotów gazowych dwufunkcyjnych,

4)przebudowę instalacji gazowej,

5)przebudowę wewnętrznych instalacji zimnej wody i kanalizacji,

6)wymianę przyłącza wodociągowego do budynku,

7)wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: kryterium społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-488939
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Remont budynku przy ul. Mazowieckiej 19 we Wrocławiu.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GALTERM Sp. z o.o.
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 714 632.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego: 1)Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, 2) Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w budynku objętym przedmiotem zamówienia, 3)Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego, 4) Wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %, 5) Ceny materiałów i sprzętu podlegać będą negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych. 3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: UZP
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022