Bauleistung - 65836-2019

11/02/2019    S29    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten

2019/S 029-065836

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Staszica 24, jw., Zu Händen von: Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, Łukasz Paja, Rzeszów 35-051, Polen. Telefon: +48 178545222. Fax: +48 178541707. E-Mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.1.2019, 2019/S 001-001467)

Betr.:
CPV:45000000, 45100000, 45200000, 45231000, 45231110, 45232140, 45233000, 45112710, 45236000

Bauarbeiten

Baureifmachung

Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen

Rohrverlegearbeiten

Bau von Fernheizleitungsnetzen

Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen

Oberbauarbeiten

Anstatt: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje, w pkt I.3.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b ÷ e, dokument wadium wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

muss es heißen: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje, w pkt I.3.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b÷e, dokument wadium wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.