Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 658452-2021

23/12/2021    S249

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut sekä tuki työturvallisuuden ja -terveyden alalla

2021/S 249-658452

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme De Maleville
Sähköpostiosoite: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut sekä tuki työturvallisuuden ja -terveyden alalla

Viitenumero: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt käynnistää tämän tarjousmenettelyn saadakseen yhtäältä turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalveluja niitä työmaita varten, joita toteutetaan sen nyt tai tulevaisuudessa hallussaan pitämissä rakennuksissa, Luxemburgin suurherttuan 27.6.2008 antaman tilapäisillä tai liikkuvilla työmailla toteutettavia työturvallisuuden ja -terveyden vähimmäismääräyksiä koskevan asetuksen määräyksistä seuraavien velvollisuuksien mukaisesti sekä toisaalta erikoistuneita työturvallisuuden ja -terveyden alan konsultointipalveluja.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71317210 Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin tuomioistuin haluaa saada käyttöönsä työturvallisuusasioiden koordinointiin liittyvien palveluiden suorittamiseksi turvallisuus- ja terveysasioiden koordinaattorien työryhmän niitä työmaita varten, joita toteutetaan sen nyt tai tulevaisuudessa hallussaan pitämissä rakennuksissa, neuvoston 24.6.1992 annetun direktiivin 92/57/ETY sekä Luxemburgin suurherttuan 27.6.2008 antaman asetuksen mukaisesti.

Työryhmä koostuu terveys- ja turvallisuuskoordinaattoreista, joilla on asiaankuuluvan luxemburgilaisen ministerin hyväksyntä C-tason rakennustyömaita varten, Luxemburgin suurherttuan 9.6.2006 antaman asetuksen mukaisesti:

— Hyväksyntä koskee terveys- ja turvallisuusasioiden koordinoinnin edellyttämää koulutusta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla;

— Hyväksynnässä määritellään tilapäisten tai liikkuvien työmaiden turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointia koskevan hyväksynnän saamisen ehdot (jäljempänä ”suurherttuan 9.6.2006 antama asetus”).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tuki Euroopan unionin tuomioistuimelle työturvallisuuden ja -terveyden alalla

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71317210 Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin tuomioistuin turvautuu erikoistuneen konsultin palveluihin työturvallisuuden ja -terveyden alalla pyrkiessään edistämään henkilöstönsä turvallisuutta ja terveyttä sekä pannessaan täytäntöön työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa puitedirektiiviä (neuvoston ”toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä” 12.6.1989 annettu direktiivi 89/391/ETY).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 001-000007
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Osa nro: 1
Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
13/12/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: HBH S.A.
Postiosoite: 16, rue Robert Stümper
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU0 Luxembourg
Postinumero: L-2257
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: hbh@hbh.lu
Puhelin: +352 4049901
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 600 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 430 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2
Osa nro: 2
Nimi:

Tuki Euroopan unionin tuomioistuimelle työturvallisuuden ja -terveyden alalla

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
13/12/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: D3 Coordination SA
Postiosoite: 30 A, rue Robert Schuman
Postitoimipaikka: Frisange
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-5751
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 350 400.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 370 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/12/2021