Pakalpojumi - 658452-2021

23/12/2021    S249

Luksemburga-Luksemburga: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas pakalpojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem un palīdzība darba aizsardzības jomā

2021/S 249-658452

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Mme De Maleville
E-pasts: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas pakalpojumi attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem un palīdzība darba aizsardzības jomā

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Galvenās CPV kods
79417000 Drošības konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tiesa nolēma izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai nodrošinātu, pirmkārt, koordinēšanas pakalpojumus drošības un veselības aizsardzības jomā attiecībā uz Tiesas pašreiz vai nākotnē izmantotajās ēkās esošajiem būvlaukumiem atbilstoši pienākumiem, ko nosaka ar Lielhercogistes 2008. gada 27. jūnija noteikumiem par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos, un, otrkārt, lai nodrošinātu konsultāciju pakalpojumus darba aizsardzības jomā.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71317210 Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Saistībā ar pakalpojumiem darba drošības un koordinēšanas jomā Tiesa vēlas izmantot veselības aizsardzības un drošības koordinatoru (coordinateurs de sécurité et de santé – CSS) grupu, kas paredzēta Tiesas pašreiz vai nākotnē izmantotajās ēkās esošajiem būvlaukumiem, saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/57/EEK (1992. gada 24. jūnijs) un Lielhercogistes 2008. gada 27. jūnija noteikumiem.

Grupa ietvers Luksemburgas kompetentā ministra apstiprinātus veselības aizsardzības un drošības koordinatorus C līmeņa būvlaukumiem saskaņā ar Lielhercogistes 2006. gada 9. jūnija noteikumiem:

— par atbilstošu apmācību attiecībā uz veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas darbībām pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos;

— nosakot apstiprinājuma piešķiršanas kārtību veselības aizsardzības un drošības koordinēšanas jomā attiecībā uz pagaidu vai pārvietojamiem būvlaukumiem (turpmāk Lielhercogistes 2006. gada 9. jūnija noteikumi).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Palīdzība Eiropas Savienības Tiesai darba aizsardzības jomā

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71317210 Veselības un drošības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Savā pieejā sekmēt savu darbinieku veselības aizsardzības un drošības uzlabošanu un saistībā ar pamatdirektīvas (Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs)) par darba drošību un veselības aizsardzību īstenošanu Tiesa vēlas izmantot tāda konsultanta pakalpojumus, kurš ir specializējies darba aizsardzības jomā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2021/S 001-000007
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana attiecībā uz Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošajiem būvlaukumiem

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
13/12/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: HBH S.A.
Pasta adrese: 16, rue Robert Stümper
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0 Luxembourg
Pasta indekss: L-2257
Valsts: Luksemburga
E-pasts: hbh@hbh.lu
Tālrunis: +352 4049901
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 600 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 430 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Palīdzība Eiropas Savienības Tiesai darba aizsardzības jomā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
13/12/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: D3 Coordination SA
Pasta adrese: 30 A, rue Robert Schuman
Pilsēta: Frisange
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-5751
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 350 400.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 370 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/12/2021