Servizzi - 658452-2021

23/12/2021    S249

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta’ koordinazzjoni ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u għajnuna fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

2021/S 249-658452

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Mme De Maleville
Posta elettronika: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta’ koordinazzjoni ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u għajnuna fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Numru ta' referenza: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79417000 Servizzi ta' konsulenza dwar is-sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li tniedi din is-sejħa għall-offerti bil-ħsieb li tipprovdi, fuq naħa waħda, is-servizzi ta’ koordinazzjoni fil-qasam ta’ sigurtà u saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini li tokkupa jew li se tokkupa, skont l-obbligi li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Gran Dukat tas-27 ta’ Ġunju 2008 dwar ir-rekwiżiti minimi tas-sigurtà u s-saħħa li għandhom jiġu implimentati fuq siti ta’ kostruzzjoni ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli, min-naħa l-oħra, għas-servizzi ta’ konsulenza speċjalizzata fil-qasam tas-sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Koordinazzjoni fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71317210 Servizzi ta' konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Fil-kuntest tal-provvista ta’ servizzi relatati mal-qasam tal-koordinazzjoni u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-Qorti trid tuża tim ta’ koordinaturi tas-sigurtà u s-saħħa (minn hawn ’il quddiem is-“CSS”) għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni mwettqa fil-bini li tokkupa jew li se tokkupa, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1992 u r-Regolament tal-Gran Dukat tas-27 ta’ Ġunju 2008.

It-tim se jkun magħmul minn CSS approvati mill-Ministru relevanti tal-Lussemburgu għal siti ta’ kostruzzjoni ta’ livell Ċ, skont it-termini tar-Regolament tal-Gran Dukat tad-9 ta’ Ġunju 2006:

— dwar it-taħriġ xieraq fir-rigward tal-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq is-siti ta’ kostruzzjoni temporanji u mobbli;

— li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-approvazzjoni għall-koordinazzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq is-siti ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolament tal-Gran Dukat tad-9 ta’ Ġunju 2006”).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Għajnuna lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71317210 Servizzi ta' konsulenza tas-saħħa u s-sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Fl-approċċ tagħha sabiex tinkoraġġixxi titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema tagħha, fi ħdan il-qafas tal-implimentazzjoni tal-qafas tad-Direttiva dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (Direttiva 89/391 KEE tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 1989), il-Qorti qed tagħmel sejħa għal konsulent li jispeċjalizza fis-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 001-000007
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 1
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Koordinazzjoni fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa għax-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni li huma mwettqa fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
13/12/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 5
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: HBH S.A.
Indirizz postali: 16, rue Robert Stümper
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU0 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2257
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: hbh@hbh.lu
Telefown: +352 4049901
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 600 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 430 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 2
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Għajnuna lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
13/12/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: D3 Coordination SA
Indirizz postali: 30 A, rue Robert Schuman
Belt: Frisange
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-5751
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 350 400.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 370 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/12/2021