Usluge - 658457-2021

23/12/2021    S249

Belgija-Geel: Vođenje tehničke radionice i metalnih radova u JRC-u u Geelu

2021/S 249-658457

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel
Poštanska adresa: Retieseweg 111
Mjesto: Geel
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Poštanski broj: 2440
Država: Belgija
E-pošta: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9871
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Vođenje tehničke radionice i metalnih radova u JRC-u u Geelu

Referentni broj: JRC/GEE/2022/OP/0010-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71333000 Usluge na području strojarstva
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Vođenje tehničke radionice i metalnih radova u JRC-u u Geelu. Namjera je angažiranje vanjskih suradnika za rad tehničke radionice na lokaciji JRC-a u Geelu zbog nedostatka iskusnih mehaničara u organizaciji. Povećanje multifunkcionalnosti ugovora, isporuka čeličnih radova, hidrauličkih instalacija i ventilacijskih kanala uključena je u tehničke specifikacije. To će omogućiti brzu organizaciju radova obnove tehničkih instalacija na lokaciji JRC-a u Geelu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71333000 Usluge na području strojarstva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE213 Arr. Turnhout
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Vođenje tehničke radionice i metalnih radova u JRC-u u Geelu.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
31/01/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/12/2021