Servicii - 658457-2021

23/12/2021    S249

Belgia-Geel: Exploatarea atelierului tehnic și lucrări de tâmplărie metalică ale JRC-Geel

2021/S 249-658457

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel
Adresă: Retieseweg 111
Localitate: Geel
Cod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Cod poștal: 2440
Țară: Belgia
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9871
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Exploatarea atelierului tehnic și lucrări de tâmplărie metalică ale JRC-Geel

Număr de referinţă: JRC/GEE/2022/OP/0010-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
71333000 Servicii de inginerie mecanică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Exploatarea atelierului tehnic al JRC-Geel și lucrări de tâmplărie metalică. Se intenționează externalizarea exploatării atelierului tehnic de la situl JRC din Geel din cauza absenței unor mecanici experimentați în cadrul organizației. Pentru a crește multifuncționalitatea contractului, au fost incluse în specificațiile tehnice livrarea de oțelărie, instalații hidraulice și conducte de ventilație. Acest lucru va permite o organizare rapidă a lucrărilor de renovare a instalațiilor tehnice de la situl JRC din Geel.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71333000 Servicii de inginerie mecanică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Locul principal de executare:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Exploatarea atelierului tehnic al JRC-Geel și lucrări de tâmplărie metalică.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
31/01/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. În această etapă nu sunt disponibile alte informații sau documente. Operatorii economici interesați sunt invitați să se aboneze la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține o notificare în momentul publicării anunțului de participare și a tuturor documentelor licitației, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2021