Tjänster - 658596-2021

24/12/2021    S250

Spanien-Torrejón de Ardoz: Ramavtal avseende leverans av geospatiala produkter till Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder

2021/S 250-658596

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 220-575615)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)
Nationellt registreringsnummer: N0063121H
Postadress: Avenida de Cádiz, Ed. 457, Base Aérea de Torrejón
Ort: Torrejón de Ardoz
Nuts-kod: ES3 Comunidad de Madrid
Postnummer: 28850
Land: Spanien
Kontaktperson: Adrian Sanchez
E-post: procurement.sea@satcen.europa.eu
Telefon: +34 916786000
Fax: +34 916786006
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.satcen.europa.eu
Upphandlarprofil: https://www.satcen.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende leverans av geospatiala produkter till Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder

Referensnummer: SatCen OP-03/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71354100 Digital kartläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela ett ramavtal för tjänster till en enda ekonomisk aktör för produktion och leverans av geospatiala produkter för Copernicustjänsten till stöd för EU:s yttre åtgärder (SEA –Support to EU External Action), en del av Copernicus säkerhetstjänst (Copernicus SEA-tjänst). SatCen, i egenskap av förvaltare och samordnare för Copernicus SEA-tjänst, önskar förvärva tjänster för tillhandahållande av snabba geospatiala produkter på begäran baserat på analys av satellitbilder och kompletterande data för detektering och övervakning av händelser eller aktiviteter som kan få konsekvenser för EU och den globala säkerheten. Sådana produkter omfattar bland annat lager, kartor och databaser i olika format.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/12/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 220-575615

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 11/01/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 25/01/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/01/2022
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 26/01/2022
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: