Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 658601-2022

TIRubrikSverige-Gävle: Motorfordon
NDMeddelandets publiceringsnummer658601-2022
PDPubliceringsdatum25/11/2022
OJEUT S228
TWUpphandlarens ortGÄVLE
AUUpphandlarens officiella namnGästrike återvinnare (222000-2311)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareR - Regionalt eller lokalt organ
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat21/11/2022
NCTyp av kontrakt2 - Varor
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp7 - Meddelande om tilldelning
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud9 - Ingen uppgift
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)34134100 - Lastbilar med flak
34100000 - Motorfordon
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE313
IAInternetadresshttp://www.inkopgavleborg.se/
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU