Servizzi - 658610-2021

24/12/2021    S250

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Tagħlim dwar it-Tmexxija u l-Immaniġġjar

2021/S 250-658610

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2021/S 231-607498)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: CS-Procurement
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org
Telefown: +352 4379-1
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eib.org
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Tagħlim dwar it-Tmexxija u l-Immaniġġjar

Numru ta' referenza: CFT-1643
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80500000 Faċilitajjiet tat-taħriġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta’ din is-Sejħa għall-Offerti hu li jiġu ffirmati oqfsa ta’ ftehim multipli (f’ordni ta’ prijorità) għall-provvista ta’ esperjenzi ta’ tagħlim fit-tmexxija u l-immaniġġjar lill-membri tal-persunal tal-BEI. Dawn l-esperjenzi se jkunu bbażati fuq mudell ġdid ta’ tmexxija li reċentement ġie approvat mit-tmexxija għolja tal-BEI. Għalhekk dawn se jieħdu post il-programmi attwali. Is-servizzi mitluba huma maqsuma fi tliet lottijiet kif ġej:

— lott 1: tagħlim fundamentali fit-tmexxija u l-immaniġġjar;

— lott 2: tagħlim avvanzat fit-tmexxija u l-immaniġġjar;

— lott 3: tagħlim dwar it-tmexxija f’livell għoli.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/12/2021
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 231-607498

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 17/01/2022
Ħin lokali: 15:00
Aqra:
Data: 31/01/2022
Ħin lokali: 15:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 18/01/2022
Ħin lokali: 15:00
Aqra:
Data: 01/02/2022
Ħin lokali: 15:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet imressqa mill-operaturi ekonomiċi se jitwieġbu mill-inqas sitt ijiem qabel id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti (id-data ppubblikata fuq eTendering fis-7 ta’ Jannar 2022 ma tibqax valida). Id-data tal-għeluq għall-mistoqsijiet mill-operaturi ekonomiċi tibqa’ l-istess.

Id-data tal-għeluq għat-tfigħ ta’ offerta hija posposta għall-31 ta’ Jannar 2022 fit-15:00.

Id-data tal-għeluq għall-ftuħ tal-offerti hija posposta għall-1 ta’ Frar 2022 fit-15:00.