Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 658610-2021

24/12/2021    S250

Luxemburg-Luxemburg: Învățare în materie de leadership și management

2021/S 250-658610

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 231-607498)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Învățare în materie de leadership și management

Număr de referinţă: CFT-1643
II.1.2)Cod CPV principal
80500000 Servicii de formare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a încheia acorduri-cadru multiple (în cascadă) pentru furnizarea de experiențe de învățare în materie de leadership și management membrilor personalului BEI. Aceste experiențe se vor baza pe un nou model de leadership care a fost recent aprobat de conducerea superioară a BEI. Prin urmare, acestea vor înlocui programele existente în prezent. Serviciile solicitate sunt împărțite în trei loturi, după cum urmează:

— lotul 1: învățare fundamentală în materie de leadership și management;

— lotul 2: învățare avansată în materie de leadership și management;

— lotul 3: învățare în materie de leadership de nivel senior.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/12/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 231-607498

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 17/01/2022
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 31/01/2022
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 18/01/2022
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 01/02/2022
Ora locală: 15:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Răspunsurile la întrebările adresate de operatorii economici vor fi oferite cu cel puțin șase zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor (data publicată pe e-tendering, 7 ianuarie 2022, nu mai este valabilă). Termenul-limită pentru formularea întrebărilor adresate de operatorii economici rămâne neschimbat.

Termenul-limită pentru depunerea unei oferte este amânat până la 31 ianuarie 2022, ora 15.00.

Termenul-limită de deschidere a ofertelor este amânat până la 1 februarie 2022 ora 15.00.