Lieferungen - 658619-2022

25/11/2022    S228

die Slowakei-Vysoké Tatry: Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

2022/S 228-658619

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Horská záchranná služba
Nationale Identifikationsnummer: 37879693
Postanschrift: Horný Smokovec 17052
Ort: Vysoké Tatry
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 06201
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Ján Hyben
E-Mail: eks@hzs.sk
Telefon: +421 527877736
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hzs.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Horská záchrana

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Osobné a ochranné pracovné pomôcky

Referenznummer der Bekanntmachung: V202203
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom tejto zákazky je dodávka osobných a ochranných pracovných pomôcok vrátane ich dopravy na miesto

určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Istiaci a záchranársky materiál

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je dodávka istiacého a záchranárského materiálu - zlaňovacia brzda, tlmič pádu v tvare

písmena Y so spojkami, evakuačný záchranársky trojuholník s ramennými popruhmi, karabína s kladkou bez

poistky/zámku, karabina duralová HMS, karabína duralová s poistkou proti pretočeniu, karabina oceľová tvar D, karabína oceľová oválna mailonka, kotviaca sada, pomocná slučka na zaistenie osôb, lano statické 9 - 9,5 mm - 200 m kotúč, lano statické 10,5 mm - 200 m kotúč, lano hyperstatické 5 - 6 mm - 60m, lano dynamické 9,1 - 9,2 mm - 60m, šitá popruhová slučka 60 cm, šitá popruhová slučka 80 cm, šitá popruhová slučka 120 cm, šitá popruhová slučka 150 cm, šitá popruhová slučka 180 cm, set postupového istenia - expresky, skrutka do ľadu 16 - 17 cm, skrutka do ľadu 20 - 22 cm, vrátane dopravy na miesto určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane požadovaného množstva je uvedený/é v predmetných súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Skialpinistické vybavenie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
37411120 Skier
37411110 Skistiefel
37400000 Sportgeräte und -ausrüstungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je dodávka skialpinistický set A - užšie, ľahšie; skialpinistický set B - širšie; skialpinistický set C - univerzálny; skialpinistické lyžiarky; skialpinistické viazanie; skialpinistické pásy na lyže - 100 mm; skialpinistické pásy na lyže - 120 mm; ochranná fólia na skialpinistické pásy; upínacie špičky na skialpinistické pásy; turistické paličky;

vrátane dopravy na miesto určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane požadovaného množstva je

uvedený/é v predmetných súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Istiaci úväz

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je dodávka istiacého úväzu /sedací úväz a hrudný úväz/ - istiaci postroj pod vrtuľník, vrátane

dopravy na miesto určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane požadovaného množstva je uvedený/é v

predmetných súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Batohy

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18931100 Rucksäcke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je dodávka batohov /horolezecký, skialpinistický/, vak na záchranársky/istiaci materiál, vrátane dopravy na miesto určenia, dodania. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane požadovaného množstva je uvedený/é v predmetných súťažných podkladoch

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 148-422936
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Istiaci úväz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

ZÁKONNÝ DÔVOD ZRUŠENIA ČASTI Č. 3 ISTIACI ÚVÄZ VEREJNEJ SÚŤAŽE S NÁZVOM OSOBNÉ A OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Dôvod z titulu ktorého sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť časť č. 3 Istiaci úväz verejnej súťaže s názvom OSOBNÉ A OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY je skutočnosť, že v predmetnej časti, konkrétne v prílohe č. 4 Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho uplatnenia predmetných súťažných podkladov uviedol, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je maximálna cena celkom za požadovaný predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH. Ďalej pre túto časť č. 3 Istiaci úväz verejný obstarávateľ v predmetnej prílohe súťažných podkladov uviedol, že v prípade rovnosti maximálnych cien celkom za požadovaný predmet zákazky vyjadrených v EUR s DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky u viacerých uchádzačov, rozhoduje o poradí uchádzačov najnižšia celková hmotnosť hrudného úväzu vyjadrená v gramoch.

Keďže v predmetnej časti č. 3 Istiaci úväz verejnej súťaže, predložili dvaja uchádzači rovnaký najnižší návrh na plnenie maximálnych cien celkom za požadovaný predmet zákazky časti č.3 Istiaci úväz, a to vo výške 29 760,00 EUR s DPH a tiež rovnaký návrh na plnene rozhodujúceho kritéria, t.j. najnižšia celková hmotnosť hrudného úväzu 525 gramoch, nastal dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý sa vyskytol v priebehu tejto časti č. 3 Istiaci úväz verejnej súťaže pre ktorý, nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tejto časti č. 3 Istiaci úväz verejnej súťaži pokračoval, keďže podľa pravidiel, ktoré si určil sám, nebol schopný určiť úspešného uchádzača.

Verejným obstarávateľom pri určení jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk - maximálnej ceny celkom za požadovaný predmet zákazky vyjadrenej v EUR s DPH a pomocného kritéria - najnižšia celková hmotnosť hrudného úväzu vyjadrená v gramoch a pravidiel ich uplatnenia, postupoval minimálne v rozpore s § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď stanovil predmetné kritéria tak, že nezabezpečil zákonnú podporu hospodárskej súťaže.

Dôvod, pre ktorý verejný obstarávateľ ruší predmetnú verejnú súťaž v jeho časti č.3 Istiaci úväz vychádza nielen z normatívneho textu zákona o verejnom obstarávaní, ale aj z pravidiel, ktoré vyplývajú z princípov verejného obstarávania, a to najmä z princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov a tiež princípu transparentnosti, ktoré sú zakotvené v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a ktoré sú jedným zo základných predpokladov dosiahnutia účelu verejného obstarávania, konkrétne v jeho časti č.3 Istiaci úväz.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že ak bude na pôvodný (rovnaký) predmet zákazky podľa časti č.3 Istiaci úväz, v blízkej budúcnosti (najskôr v I.Q. 2023) vyhlasovať verejné obstarávanie, použije jeden z postupov zadávania zákazky, ktorý je upravený zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v súvislosti s uvedeným nevie však v súčasnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní uviesť, či takéto zadanie predmetu zákazky definovaného v časti č.3 Istiaci úväz, bude predmetom opätovného uverejnenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

K bodu VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022