TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 658635-2022

25/11/2022    S228

Lithuania-Vilnius: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 228-658635

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus universitetas
National registration number: 211950810
Postal address: Universiteto g. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 01513
Country: Lithuania
Contact person: Monika Aleksaitė
E-mail: monika.aleksaite@cr.vu.lt
Telephone: +370 52687177
Internet address(es):
Main address: http://www.vu.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6552
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676069
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=676069&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MIKROSKOPAI IR JŲ PRIEDAI, NR. VU31800

II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Mikroskopai ir jų priedai

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38513100 Inverted microscopes
38634000 Optical microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

VU MF MC Žaliųjų ežerų g. 2

II.2.4)Description of the procurement:

Mikroskopai ir jų priedai, 1 kompl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Pardavėjo bei kurių Pardavėjas iš anksto negalėjo numatyti, Pirkėjui sutikus bei Sutarties šalims pasirašius susitarimą, Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Žmogaus biologinių išteklių centras“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7,kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pardavėjas Sutarties įvykdymą užtikrina 10 procentų dydžio bauda nuo bendros Sutarties kainos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2022
Local time: 09:45
Place:

Elektroninė erdvė

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2022