Works - 658807-2021

Submission deadline has been amended by:  31825-2022
24/12/2021    S250

Hungary-Sopron: Construction work

2021/S 250-658807

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
National registration number: 25891108208
Postal address: Új Utca 4
Town: Sopron
NUTS code: HUZ Extra-Regio NUTS 1
Postal code: 9400
Country: Hungary
Contact person: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telephone: +36 12090180
Fax: +36 12090180
Internet address(es):
Main address: http://www.sopronfertonzrt.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001663372021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001663372021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: ingatlanfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fertő tavi vízitelep fejlesztése II (megismételt)

Reference number: EKR001663372021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés melyben

FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE- II ütem keretében a Fertő tó partján lévő Sopron-Fertő Vízitelep környezetének fejlesztése, az ország legnagyobb vidéki turisztikai fejlesztéseként, 100%-os kormányzati támogatással valósul meg. A beruházás célja, hogy a korábbi vízitelep területének kibővítésével magas színvonalú, közösségi célú turisztikai vonzerőt jelentsen a helyi, a hazai és a külföldi látogatók számára egyaránt. A fejlesztés részeként közösségi terek jönnek létre, emellett szálláshelyek és vendéglátóipari helyek létesülnek, strand és vízisport lehetőségek épülnek majd.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Main site or place of performance:

Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166 és 01167

II.2.4)Description of the procurement:

A beruházás területe: Sopron 01164/8, a 01164/12, a 01164/14, a 01164/15, a 01164/17, a 01164/18 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanok. A beruházás teljes területe 527 745.91 m2, a teljes beépített terület 34 144 m2. A teljes beépített területen valamennyi alapszagákra kiterjedő kivitelezési munka végzésére kerül sor. A terület Natura 2000 besorolású.

A beruházás részei: (i) A Rákos patak felett meglévő gyalogos és közmű híd bontása és új közúti és gyalogos híd építése; (ii) a 01164/8, a 01164/12 és a 01164/20 hrsz. számú ingatlanokon bekötőút, feltáróút, autóbusz megállóhely, kerékpárút, járda, parkolóhelyek és híd építése, valamint gyalogos átkelőhelyek kijelölése; (ii) patak feletti gépjármű forgalom teherbírására alkalmas fúrt cölöpalapozású és vasbeton felszerkezetű gyalogos híd; (iv) strand (kültéri fitnesszel) és kiszolgáló valamint szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű szabadonálló beépítésű építmény, ideértve 200 fő befogadására alkalmas, 300 adagos főzőkonyhával rendelkező étterem és látogatóközpont kialakítását; (v) két motel kialakítása szabadonálló beépítéssel, földszint és egy emeleti szinttel, egy 1490 m2 és egy 1593 m2 hasznos alapterülettel; (vi) 682 m2 hasznos alapterületű vízisport épület kialakítása; (vii) 3638 m2 alapterületű és 2556 m2 vízfelületű rozsdamentes medence technológiával készülő medencék és kapcsolódó uszodagépészet kialakítása, (viii) egyszintes fürdőház épület kialakítása 131 m2 hasznos alapterülettel; (ix) strand pavilonok kialakítása, egyenként 72 m2 hasznos alapterülettel, összesen 12117 m2 hasznos alapterülettel; (x) a 01164/18 hrsz. számú ingatlanon a kemping területén 1 db 1014 m2 hasznos alapterületű fogadóépület, 1 db 1224 m2 hasznos alapterületű kiszolgáló épület és 37 db bungaló rendeltetésű építmény építése; (xi) a 01164/15 hrsz számú ingatlanon vitorlás klub rendeltetésű építmény kialakítása 1951 m2 hasznos alapterülettel; (xii) a 01164/17 hrsz. számú ingatlanon 1501 m2 hasznos alapterületű sportközpont és 2 db üzemi épület rendeltetésű építmények kialakítása; (xiii) a Sopron 01164/2, 01164/3 01164/4, 01164/5, 01164/6, 01164/8 és 01164/20 hrsz ingatlanok közműellátásának kiépítése, ideértve az EON fogyasztói pontok kialakítását is a közzétett műszaki tartalommal; (xiv) a 01164/6 hrsz ingatlanon elhelyezkedő 26 üdülőház kialakítása összesen 3419,93 m2 hasznos alapterülettel; (xv) a 01164/4 hrsz ingatlanon ökocentrum kialakítása, pinceszint + földszint + 1. emelet, kilátó: 7 szint, alapterülettel, összesen 2298 m2 hasznos alapterülettel és 299 fő maximális látogatói létszám befogadásár alkalmas módon, 1394 m2 zöldtetővel; (xvi) a 01164/2 hrsz ingatlanon monolit vasbeton szálloda kialakítása; pinceszint, földszint, I. emelet és II. emelet szintekkel, 6734,75 m2 hasznos alapterülettel, 95 szobával és 300 adagos főzőkönyhával.

A projekt keretében 45 projektelem valósul meg, melyből 12 hasznos alapterülete a 600 m2t meghaladja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Teljesítésbe bevont szakemberekkel kapcsolatos követelmények / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Alszempont: A III.1.3. M.2.1) pont szerinti szakember (MV-VZ jelölésű) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Alszempont: A III.1.3. M.2.2). pont szerinti szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felül szerzett szakmai többlettapasztalata, ahol a magasépítési kivitelezési (új építés és/vagy bővítés és/vagy átalakítás) feladatok részeként minden alapszakágra kiterjedő munkák megvalósítása történt és egy szerződésen belül több projektelem (épület és/vagy építmény) megvalósult (min. értéke 0, max.10 db) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Alszempont: A III.1.3. M.2.3). pont tekintetében bemutatott szakember (MV-ÉG jelölésű) alkalmassági feltételként előírtakon felül szerzett azon szakmai többlettapasztalata, ahol egy szerződésen belül több gépészeti projektelem megvalósult (min. értéke 0, max.10 db / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Alszempont: A III.1.3. M2.4.) pontban meghatározott szakember védett természeti területen megvalósított projektek tekintetében minőségügyi vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (darab) (min. értéke 0 db, max 5 db) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Alszempont: A III.1.3. Az M2.5) pont szerinti szakember (MV-KÉ jelölésű) kifejezetten hídépítésére vonatkozóan projektvezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max 36 hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Szakmai ajánlat / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Alszempont: építéstechnológiai terv / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Alszempont: munkaerőterv / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ár értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díjat szükséges feltüntetni. A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 10 darab projektelem, a 2.3 alszempont esetében 10 db projektelem, 2.4 alszempont esetében 5 db projekt és a 2.5 alszempont esetében 36 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam illetve darabszám.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§(1) b) pont).

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 8. §, 10. § és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az EEKD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben igen, abban az esetben a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § az irányadó.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. §-ára.

Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdésében rögzítetteket.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás]

Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján van lehetőség.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:-

SZ/1.

A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát

arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Igazolás mód:

A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az EEKD IV. Rész „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának („α” szakasz) kitöltésével kell nyilatkozni az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelésről, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P1) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (építési tev) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő , ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti

évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (építése beruházásból) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 26. 500 000 000,- HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (8) szerint (kezesi felelősség).

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése („α” szakasz) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására).

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az M.1 alkalmassági szempont tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (2) bekedzdés a) pontja szerint

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);

- a referencia tárgyának (a megvalósított építési beruházás) ismertetése;

- a teljesítés ideje (kezdő időpontját és a sikeres műszaki átadás-átvétel befejező időpontját év-hónap-nap pontossággal);

- a teljesítés helye;

- az építési beruházás mennyiségre vonatkozó adatok (konkrét mennyiségek mértékegységgel)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli építési beruházásokról is tartalmaz adatot, úgy a másik fél által kiállított referenciaigazolásban a referenciamunka olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó teljesítés.

A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint kell a referenciát bemutatni.

Az M.2. alkalmassági szempont tekintetében:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) b) alapján csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságukat igazolják, vagy végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésére vonatkoznak, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vétel időpontja, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja. Kamarai nyilvántartásban szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell - az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen a közbeszerzési dokumentumban megjelölt adatokat .

Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat, valamint értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe. Az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalatként csak a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba vételt követőn megkezdett szakmai gyakorlati idő vehető figyelembe.

Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Amennyiben a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatásával. Kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen a Közbeszerzési dokumentumban megjelölt adatokat . Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat, valamint értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe, kivéve jelen felhívás kifejezetten így megjelölt eltérő rendelkezéseit. A Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69.§ (11a) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24.§ (1) bek. irányadó az igazolás során.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciával:

25 500 m2 nettó alapterületű összességében minden alapszakágra kiterjedő magasépítési beruházási generál-kivitelezési tevékenység, amely tartalmazott

- legalább 1 db legalább 195 adagos tálaló és/vagy főzőkönyhát és hozzá kapcsolódó fogyasztótereket is tartalmazó monolit vasbeton teherhordó szerkezetű épület magasépítési beruházási generál-kivitelezését.

- legalább nettó 905 m2 zöldtető kialakítást.

- legalább 1600 m2 vízfelületű beltéri és/vagy kültéri medence kialakítást, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel.

A 321/2015 Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és használatbavételi engedéllyel engedélyezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Új építés kivitelezése tekintetében: bővítmény/emelet-ráépítés is elfogadott; bővítmény esetében csak az új nettó alapterület vehető figyelembe, a meglévő/megmaradó alapterület nem számolható bele.

Minden alapszakágra kiterjedőnek tekintett az a kivitelezés, amely legalább az alábbi szakágakat tartalmazta: alapozás, szerkezetépítés, építészet-szakipar, belsőépítészet, akadálymentesítés, épületgépészet, erős- és gyengeáramú épületvillamosság, közműépítés, az új építéssel és/vagy felújítással és/vagy hozzáépítéssel történő bővítéssel és/vagy átalakítással érintett területnek összességében kell tartalmaznia a fenti szakágakat, az új építéssel és/vagy felújítással és/vagy hozzáépítéssel történő bővítéssel és/vagy átalakítással érintett alapterület nem mindegyikének kell tartalmaznia minden szakágat.

Az M.1. maximum három szerződésből származó referenciával teljesíthető.

M.2. A szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nem rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. „A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek” MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 12 hónap a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal is;

M.2.2.) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. „Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület” építési szakterület (MV-É) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

M.2.3.) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. „Szakági felelős műszaki vezetői szakterület” építménygépészeti szakterület (MV-ÉG) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

M.2.4.) legalább 1 fő minőségügyi vezető, aki minőségügyi szakmérnöki képesítéssel rendelkezik.

M.2.5.) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. „Sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület” közlekedési építmények (MV-KÉ) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek között az átfedés megengedett.

Az M.2.1.) ponttal kapcsolatban az ajánlatkérő rögzíti, hogy alkalmas lehet azon ajánlattevő is, aki olyan szakembert kíván bemutatni, aki a legalább 12 hónap a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai tapasztalatot az MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel egy időben, azaz párhuzamosan szerezte meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Kbt. 135. §-a -, a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30; 32-32/A. §-aiban foglaltak szerint jár el és banki átutalással teljesíti az ellenszolgáltatást. Az ajánlatkérő eleget tesz a Kbt. 27/A§ rendelkezéseinek.

Előleg 30%, tartalékkeret 5%.

A szerződés teljesítésének biztosítékai: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, előleg visszafizetési garancia, biztosíték és jótállási biztosíték.

Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla(k) benyújtására. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást támogatásból biztosítja. A támogatás intenzitása: 100 %

Alvállalkozó igénybevétele és/vagy közös ajánlattétel esetén - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a irányadó.

Előleg:

A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben a Vállalkozó előleg kifizetését kéri a Megrendelőtől, úgy a (rész)számlák összege a kifizetett előleg összegével csökkentendő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Részszámlázás:

Az Ajánlattevő az igazolt, tényleges (rész)teljesítés megtörténte után a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint havi részletekben, a teljesítés minden hónapjában, azaz előreléthatólag 36 hónapban (36 db) jogosult részszámlák benyújtására a műszaki előrehaladással arányosan azzal, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a teljes vállalkozói díj 10 % százaléka.

Tartalékkeret:

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetekben foglalt felhasználási feltételeknek megfelelően.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).

A szerződés teljesítésének biztosítékai: a csatolt szerződéstervezet szerint késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, előleg visszafizetési garancia, teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték.

Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § (1b) szerint az Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az (1c) bekezdés szerint az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők jelentkezők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

1.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2022. január 10. 08:30 óra. Ajánlatkérő kéri, hogy a helyszíni bejáráson részt venni kívánó gazdasági szereplők egyéb kommunikáció formájában jelezzék ezen szándékukat a helyszíni bejárás időpontját megelőző nap 18:00 óráig.

1.2.A III.1.2) P.1. és a III.1.3) M1.- M.2.; III.1.1) SZ1. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

1.3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek összege 10 000 000- HUF. A biztosítékot a Kbt. 54.§ előírásai szerint kell az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátani. AT-nek az ajánlatban igazolnia kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Fizetési számlára történő befizetés esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00337407-00000017 számú számlaszámára kell utalni. Az ajánlati kötöttség beálltáig az utalásról az átutalási bizonylatot másolatban, garancia és a kötelezvény dokumentumát pedig - a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján - olyan formában kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontjára.

1.4.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány.

Pontozás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont 1. és 2 alszempontjai: egyenes arányosítás. Rész- és alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 100, alsó ponthatára 0.

1.5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26. §-ában és 29. § (1) bek.-ben foglaltakra.

1.6 Felelősségbiztosítás: a vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés hatályba lépését követően a szerződésben meghatározott időpontra köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelési, - vagyon-, és felelősségbiztosítás tartalmú legalább 100 000 000 HUF /káresemény és 500 000 000 HUF/ év fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a teljesítés alatt (ide értve a jótállási időszakot is) hatályban kell tartani. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.

1.7. Csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben folyamatban van változásbejegyzési eljárás, Ajánlattevőnek az ajánlatához feltöltött dokumentumként csatolnia kell az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a benyújtást igazoló digitális tértivevényt.

1.8. Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.

1.9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Szilágyi Orsolya 01227.

1.10. A Kbt. 53.§ (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés: az eljárás eredményessége és a szerződés hatálybalépésének feltétele a fedezet összegének a rendelkezésre állása.

1.11. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció ellentmondásban van egymással, úgy a felhívásban foglalt rendelkezések az irányadóak!

1.12 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) alapján szakmai ajánlatot kér be ajánlatkérő, melynek részei:

- az árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva),

- szakember bemutatása és a többlettapasztalat megjelölése (ezek nem hiánypótolhatóak)

- építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat.

A szakember bemutatására vonatkozó szakmai ajánlat alátámasztásaként a többlettapasztalatot bemutató önéletrajzot csatolni szükséges az ajánlathoz. Amennyiben az első ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség. Ezzel összhangban az önéletrajz hiánypótlására lehetőség van. Az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat része az építéstechnológiai terv és a munkaerőterv; amennyiben ezek bármelyike, illetve az építéstechnológiai terv valamely munkarésze (alapozás, szerkezetépítés, szakipari kivitelezés és környezetrendezés munkarészek) egyáltalán nem kerül benyújtásra, a szakmai ajánlat érvénytelen. További információ a közbeszerzési dokumentum szerint.

1.13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség esetében a 2 hónap alatt 60 napot ért.

1.14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

1.15 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2021