Works - 658817-2021

Submission deadline has been amended by:  65363-2022
24/12/2021    S250

Romania-Vatra Dornei: Construction work

2021/S 250-658817

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Vatra Dornei
National registration number: 7467268
Postal address: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17
Town: Vatra Dornei
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 725700
Country: Romania
Contact person: Cristian Ovidiu Seserman
E-mail: primaria@vatra-dornei.ro
Telephone: +40 0230375229
Fax: +40 0230375170
Internet address(es):
Main address: www.vatra-dornei.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133937
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIULVATRA DORNEI ”

Reference number: 7467268/2021/6
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m;

• suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Note:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări, cu 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cazul în care acestea au fost depuse în termenul limită indicat.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 530 701.48 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112711 Landscaping work for parks
45222300 Engineering work for security installations
45223300 Parking lot construction work
45232460 Sanitary works
45233120 Road construction works
45310000 Electrical installation work
45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45331100 Central-heating installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO215 Suceava
Main site or place of performance:

Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; blocurile au partea constantă identică, atât din punct de vedere funcțional, al structurii apartamentelor cât și constructiv; suprafețele utile și construite ale apartamentelor se încadrează în Anexa 1, din Legea 114/96 - legea locuinței, fiecare apartament compunându-se din: hol, camera de zi, dormitor, bucătărie, baie, spațiu depozitare, balcon; spațiile comune se compun din holul de acces în bloc, casa scării, spațiu tehnic, depozitare, uscător, podestul și rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaunul cu rotile; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• înălțimea maximă la coamă: + 14,85 m față de cota ±0.00;

• înălțimea minimă la streașină: + 8,70m față de cota ±0.00;

• înălțimea liberă nivele: 2,65m;

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Descrierea funcțională

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m; la interior se delimitează spațiul sălii utilajelor funcționale și un spațiu pentru personalul operator, compus din vestiar și grup sanitar; clădirea se va realiza cu acoperiș în sistem terasă, pe care se vor amplasa panouri solare; suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

Platforma locului de joacă se va amplasa în zona de sud – vest a parcelei de teren; va avea o formă circulară, fiind mărginită la est de un zid de sprijin iar la vest de taluz;

• structural, platforma va consta dintr-un strat de beton armat cu rezemare pe o fundație din balast compactat și o fundație continuă din beton armat pe contur; platforma se va realiza între ziduri de sprijin beton armat, care se vor executa în amonte și în aval, acesta din urmă fiind și sprijin pentru un taluz; având în vedere diferențele de nivel dintre platformă și terenurile învecinate, zidurile de sprijin se vor prevedea cu parapete de protecție. Stratul de uzură al platformei se va realiza cu dale cauciucate.

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Descrierea funcțională, caracteristici:

strada Miristei-1

- suprafața totala (platforme drum, stație încrucișare): 1292,00 mp;

strada Miristei-2

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1464,90 mp;

strada Miriștei - 3

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 1463,30 mp;

strada Miriștei - 4

- suprafața totala (platforme drum, trotuare, borduri): 363,00 mp;

strada Miriștei - 5

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 215,60 mp;

strada Miriștei -6

- suprafața totala (platforme drum, borduri): 352,80 mp;

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Denivelările din aleile pietonale care conduc la bloc 2, scara B si la bloc 3, scările A si B, vor fi preluate prin pachete de trepte, care se vor realiza din pavele de beton încadrate intre borduri din beton. Pachetele de trepte vor fi prevăzute pe cel puțin o latura cu parapet de protecție.

Sistemul constructiv. Pentru sistemul rutier se propune un sistem rutier suplu, cu suprastructura din beton asfaltic, pentru străzi si

pentru parcări, cu următoarele straturi:

-patul străzii/drumului – nivelare, finisare, compactare pe o grosime medie de 20 cm;

-substrat de fundație, izolant, anticapilar, din nisip in grosime medie de 7 cm după compactare, in scopul împiedicării contaminării stratului de fundație cu pământuri din patul străzii (conf. STAS 6400/84)

-strat de fundație din balast amestec optimal (0-63mm) in grosime 25 cm;

-strat de baza din piatra sparta amestec optimal (0-63mm) in grosime de 15 cm;

-strat de legătură din BADPC22,4 in grosime de 6 cm;

-strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4 cm;

-borduri de încadrare de 25 x 20cm;

Se prevăd semnalizări si marcaje rutiere atât pe perioada execuției cat si definitive, de reglementare a priorității si pentru restricționarea vitezei la 25 km/h. Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea si semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării si scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilității, vor asigura un grad înalt al siguranței circulației pe întreg obiectivul proiectat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Regional2014-2020 Titlul proiectului: - REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI Cod proiect 125720 Componenta 1 POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI Axa Prioritara Sprijinirea regenerării orașelor mici si mijlocii

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința 2: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1 Boncheș Ilie Primar

2 Rîpan Marius Vasile Viceprimar

3 Turcu Vasile Secretar

4 Pintescu Maria Director economic

5 Ianovici Gheorghita Manager de proiect

6 Huțanu Teodor Responsabil financiar

7 Postelnicu Petrica Tinel Responsabil tehnic

8 Oanea Aureliana Responsabil juridic

9 Holobica Rodica Responsabil achiziții publice

11 Botan Dumitru Expert cooptat

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerința nr. 1 - Experiența similară lucrăriOfertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit* in ultimii 5 ani,** lucrări similare*** în valoare cumulată de cel puțin 25.530.701,48 lei fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte.*) Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finala.**) ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).***) Prin lucrări similare se înțelege: - lucrări de construcție nouă, și/sau modernizare, și/sau reparații și/sau extindere de lucrări din categoria de importanță minim C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: (1) numărul și data contractului invocat drept experiență similară, (2) tipul/categoriile de lucrări executate,(3) valoarea lucrărilor executate(4) beneficiarul, (5) data și numărul documentului de recepție,(6) precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor - procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor.În cazul în care ofertantul este susținut de un terț susținătorCerințe specifice:DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susținere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) terțul/terții susținător(i) pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului/candidatului;b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/02/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/02/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea

standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel:

• departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici

• în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/12/2021