TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 65897-2018

13/02/2018    S30    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Czerwieńsk: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2018/S 030-065897

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminny
ZZPG.1/2017/TR
ul. Rynek 18, Czerwieńsk
Czerwieńsk
66-016
Polen
Telefon: +48 683278074
E-Mail: zzpg@czerwiensk.pl
NUTS-Code: PL432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://zzpg.bip.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zzpg.bip.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług przewozu regularnego osób, w ramach lokalnego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZPG.1/2017/TR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r. z możliwością przedłużenia.

2. Zamawiający na przewóz uczniów nabywać będzie od Wykonawcy bilety miesięczne szkolne zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 20.6.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. z Dz. U. z 2012 r. poz.1138 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Los-Nr.: 1 Gmina Czerwieńsk
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r. z możliwością przedłużenia.

2. Zamawiający na przewóz uczniów nabywać będzie od Wykonawcy bilety miesięczne szkolne zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 20.6.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. z Dz. U. z 2012 r. poz.1138 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Los-Nr.: 2 Gmina Nowogród Bobrzański
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r. z możliwością przedłużenia.

2. Zamawiający na przewóz uczniów nabywać będzie od Wykonawcy bilety miesięczne szkolne zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 20.6.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. z Dz. U. z 2012 r. poz.1138 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Los-Nr.: 3 Gmina Zabór
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r. z możliwością przedłużenia.

2. Zamawiający na przewóz uczniów nabywać będzie od Wykonawcy bilety miesięczne szkolne zgodnie z postanowieniem art. 5 ustawy z dnia 20.6.1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. z Dz. U. z 2012 r. poz.1138 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 211-438594
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1 Gmina Czerwieńsk
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2 Gmina Nowogród Bobrzański
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3 Gmina Zabór
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 r. do 21.06.2019 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Terminy wniesienia odwołania:

a. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 a i 5 b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018