Építési beruházás - 659015-2021

Submission deadline has been amended by:  59981-2022
24/12/2021    S250

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 250-659015

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
E-mail: Palffy.Katalin@bmsk.hu
Telefon: +36 12078700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001226362021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001226362021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ELTE Lágymányosi Campus Déli tervezés kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001226362021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

ELTE Lágymányosi Campus Déli tömb épület bővítésének tervezés kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Kivitelezési feladatok tekintetében: Budapest belterület 4082/31 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. - Pázmány Péter sétány 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beszerzés tárgya az ELTE Lágymányosi Campus Déli tömb épület bővítésének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Tárgy, mennyiség:

A beruházás Budapest XI. kerület Pázmány P. st. 1/a-c. (hrsz: 4082/31) számú található. A fejlesztési területen található az ELTE Lágymányosi Campus Déli tömbjének (fszt.+ 8 emelet szintes) épülete, mely 2001-ben épült. Jelen projekt kapcsán megvalósuló új épület a meglévő Vegyszertároló 429,35 m2 épület elbontását követően annak helyén valósítható meg. A tervezett új és a meglévő Déli tömb épület összeépítése során elbontásra kerül a Déli tömb lepény épületrészben lévő kettő db tanterem. Az összeépítés során létrejön egy 600 főt befogadni képes dupla légterű rendezvénytér.

A projekt célja egy oktatási kutatási funkciót ellátó p.+fszt.+ 5 emelet szintes közhasználatú épület teljeskörű (alapozás, szerkezetépítés, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) tervezése és kivitelezése. Az épület monolit vasbeton tartószerkezetű kivitelben készül, az alapozása lemezalapozással kombinált fúrt cölöpalapozás.

A projekt része 5318,44m3 vasbetonszerkezet építése, 316 db nyílászáró elhelyezése, 16 100m2 belső festés felületképzés/felületelőkészítés, 2971m2 vízszigetelés készítése, 190,4m2 felülvilágító ablak elhelyezése.

A telek területe 113 176 m2. A tervezett épület összes nettó alapterülete: 10 215,34 m2.

A tervezett épület a meglévő épülethez a földszinten egy közösségi térrel csatlakozik, az első emeleten egy összekötő folyosóval, a pince szinten egy közműalagúttal. Az emeleti szinteken összesen több mint 200m2 egészségügyi és egészségtudományi laboratórium kialakítása.

Tervezett funkciók:

pinceszint: informatikai hálózat kiszolgáló és oktató helyiségei, női, férfi vizesblokkok, gépészeti tér, elektromos helyiség, rendezvénytér kiszolgáló helyiségei

földszint: aula, diákcentrum, tanulmányi osztály, irodák a diákok ügyintézését segítendő, rendezvénytér

1. emelet: előadótermek, intézményvezetői iroda, egyéb irodák

2. emelet: nemzetközi kutató (FIEK) labor helyiségei és további irodák

3. emelet: informatikai, oktatói irodák.

4. emelet: iroda helyiségek

5. emelet: iroda helyiségek

Tetőszint: lift gépház, gépészeti terület, napelempark (131 db)

Az épületen belül két lift létesül. F1 jelű „panoráma” lift az épület északi részében kerül kialakításra, mely a pincétől az 5. emeletig üzemel, elsősorban a hallgatók és a látogatók részére lesz kialakítva. A vezérlése kártyás rendszerű. Az F2 jelű lift vegyes rendeltetésű, a pincétől a tetőszintig üzemel. Ezt használják az oktatók, kutatók, illetve a karbantartó személyzet. Vezérlése kártyás rendszerű.

Az épület fűtése a pinceszinten elhelyezett TÁVHŐ-S hőközponttal (2db) valósul meg.

A 2db hőközpont kompakt, előregyártott készülék. Az egyik hőközpont az épület felé 80/60 ºC-os (200 kW), a másik 60/45 ºC-os (300 kW) fűtővizet biztosít. A távhős hőközpont látja el fűtési energiával az épületet és készíti ez 1000 literes HMV bojlerrel a használati melegvizet.

A légkezelők saját levegős hőszivattyú berendezéssel üzemelnek.

A pinceszinti szerverhelyiség kap két darab redundáns üzemű 100kW technológiai hűtő folyadékhűtőt, ami biztosítja a szerver termi hűtést. A szintenkénti szerver (rack) helyiség egy-egy 5kW hűtési technológiai mono split klímát kap.

Az épület központi hűtést kap, ahol a kültéri folyadék hűtők az épület tetején lesznek elhelyezve.

2db 300kW hűtési teljesítményű hűtőgép az épület fan-coilos hűtését biztosítja, valamint a pincei szerver terem hűtésére elhelyezésre kerül 2db 100kW hűtési teljesítményű szerver technológiai hűtőgép pár.

Az épületben a funkcióknak megfelelően zónázott, hő-visszanyeréssel szerelt központi légkezelőkkel kiszolgált, hőszivattyús rendszerekkel kezelt légtechnikai hálózatok kerülnek kialakításra.

A négy légkezelő:

- általános szellőztetésre egy 22 000m3/h térfogatáramú

- az aula (rendezvénytér) szellőztetésére egy 22 000m3/h térfogatáramú

- szerver szellőztetésre egy 2 000m3/h térfogatáramú

- és egy labor steril szellőzőgép 2 000m3/h térfogatáramú.

- és a pinceszinti tantermi légkezelő 15 000m3/h.

A homlokzati hőszigetelés mennyisége 5210 m2, az épület lapostetőjének csapadékvíz elleni szigetelése 1557 m2 -en valósul meg. Külső zöld felület rendezésében talajcsere 40 m2 területen tervezett. A terepszinti dísznövénytelepítési munkák közül megvalósul:

- 51 db szabadföldbe telepített fa

- 40 m2 évelők telepítése

- 366 m2 gyepesítés

A területen 702,86 m2 épület bontása (Vegyszertároló +Déli tömb lepényépületrész) , meglévő 7098m2 út és parkoló burkolat bontása elszállítással, 5199,27m2 műanyag gyeprács elhelyezése, 110m2 térkő járdaépítés valósul meg.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (RRF) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított száznyolcvan (180) napon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max.60 hó) / Súlyszám: 9
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli tervezői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 60 hónap) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) uniós támogatásból

II.2.14)További információk

1) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam tekintetében rögzíti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a Szerződés hatálybalépésétől számított 600 (hatszáz) naptári nap.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.

4) A 2-5.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

5) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek(az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállítottigazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdése szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- ajánlattevő neve,

- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);

- a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben (60 hónap) történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);

- a teljesítés helyét;

- referenciamunka rövid ismertetése, az építési beruházás tárgyát;

- az építési beruházás mennyiségét(az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal);

- a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.

M/2.1-2.4. Az ajánlattevő csatolja Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben Ajánlattevő a Felolvasólapon a 2.-5. értékelési részszempontok vonatkozásában ”0” értéket ajánl meg, úgy a Közbeszerzési Dokumentáció 10. pontjában történt leírástól eltérően a szakember bemutatása során Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolandók:

a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmassági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség, képzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Azon szakemberek tekintetében, akik szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, az önéletrajzban a jogosultság megszerzésének időpontját is szükséges megadni.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető). Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M.1.1. Legalább 7 500 m2 nettó alapterületű épület teljes körű (alapozás, építészet, gépészet, erős és gyengeáram) kivitelezése tárgyú referenciát, illetve legalább 350 m2 alapterületű épület bontására vonatkozó referenciát.

Az M.1.1. követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő kiköti, hogy a kivitelezési tevékenységre és a bontási tevékenységre vonatkozó referencia egymástól függetlenül is bemutatható.

M.1.2. Legalább 7 500 m2 nettó alapterületű épület tervezése tárgyú referenciát.

M.1.3. Legalább 3 szintes új épület építése, amely keretében lemezalappal kombinált fúrt cölöpalap készült.

M.1.4. Új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása során teljesített:

- 3 500 m3 szerkezet építés,

- 200 db nyílászáró beépítés,

- 12 000 m2 festés,

- 2 000 m2 vízszigetelés,

Az M.1.4. referencia követelmény fenti négy elemét nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de a referenciaelemek (pl. nyílászáró beépítés) nem adódhatnak össze több szerződésből.

M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

M/2.1. legalább 1 fő, MV-É kódszámú vagy azzal egyenértékű (Építés szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő MV-ÉG kódszámú vagy azzal egyenértékű (Építménygépészeti szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő MV-ÉV kódszámú vagy azzal egyenértékű (Építményvillamossági szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉV kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

M/2.4. legalább 1 fő É kódszámú vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező tervező szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az É kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő vagy azzal egyenértékű képesítéssel és szakmai tapasztalattal.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek közötti átfedés megengedett, tehát egy szakember több pozícióra is bemutatható.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Kötbérek:

- késedelmi: max.0,5%/ naptári nap maximum 40 nap.

- meghiúsulási: 20%

- Szerződésszegési Kötbér: Szerződésszegésenként 0,005% (öt ezred százalék) amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő, maximuma 1% (egy százalék).

biztosítékok:

- jótállási: 5 %

-teljesítési 5 %

Jótállás: a szolgáltatott tervekért a Beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap. A kivitelezésért: Beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás: tervezetten utófinanszírozás

Beruházási Ügynökség tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a Kormány döntése alapján a költségvetésből vagy egyéb forrásból (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) uniós támogatásból, a 2021-2027-es időszakra irányadó szabályok szerint) biztosításra kerüljön a Beruházási Ügynökség számára. Amennyiben fenti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Nyertes ajánlattevő a Beruházási Ügynökséggel, illetve a Magyar Állammal szemben a jelen pont szerinti esetben a Szerződés hatályba nem lépése, illetve megszűnése miatt semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

A finanszírozás tervezett forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

Finanszírozás módja: RRF-re vonatkozó külön jogszabály szerint.

- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

- 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet (RRF-re vonatkozó külön jogszabály)

Ajánlatkérő 4 % tartalékkeretet alkalmaz.

Ajánlatkérő 30 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, az 5%-os meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az Előleg összege teljes egészében a Hatodik, Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó részszámlákban, valamint a Tizedik Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó végszámlában arányosan kerül elszámolásra, vagyis a Hatodik, Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik részszámla, valamint a Végszámla összegéből egyenlő arányban levonásra kerül.

A teljesítés során benyújtható 9 db részszámla és 1 db. végszámla.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/02/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

2) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés - (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

3) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

4) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

5) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

6) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

7) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. Amennyiben ajánlattevő a 2-5. értékelési szempontra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alkalmassági követelményhez (M2/1-M.2/4) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal). Továbbá az ajánlathoz csatolni kell az M/2.1-M/2.4 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2.-5. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A szakember nevének megjelölése szakmai ajánlatnak minősül.

14) FAKSZ: Dr. Kiss László: 00172

15) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Az AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt elvárás, hogy a kárfelelősség egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Pénzügyileg releváns, hogy egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb mint

Kivitelezői felelősségbiztosítás: legalább 250 000 000 Ft (kettőszázötvenmillió forint)/káresemény és 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/év;

All-risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg;

Tervezői felelősségbiztosítás: legalább 100 000 000 Ft (százmillió forint)/káresemény és 200 000 000 Ft (kétszázmillió forint)/év.

18) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 40 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

19) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, a 2-5. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozatból áll. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.

20) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

21) Ajánlattevőnek projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződés hatálybalépésekor köteles Ajánlatkérő részére átadni.

22) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

23) Az M/2.1-M/2.4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

24) Ajánlatkérő 2022. január 20. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2021