Works - 659020-2021

Submission deadline has been amended by:  31798-2022
24/12/2021    S250

Hungary-Budapest: Cycle path construction work

2021/S 250-659020

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 23028966444
Postal address: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1075
Country: Hungary
Contact person: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telephone: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internet address(es):
Main address: http://www.bkk.hu
Address of the buyer profile: http://www.bkk.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461572021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461572021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XX. kerületben 2

Reference number: EKR001461572021
II.1.2)Main CPV code
45233162 Cycle path construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben)

A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Közlekedésbiztonság fejlesztés „1/A rész

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233140 Roadworks
45233162 Cycle path construction work
45233221 Road-surface painting work
45233228 Surface coating construction work
45233290 Installation of road signs
45233120 Road construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XX. kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

II.2.4)Description of the procurement:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Helsinki út és a Kossuth Lajos utcai csomópont környezetében és Pesterzsébet központjában

Az 1./„A” részben a főbb feladatok:

Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 252 m új kerékpárút építése (36 m3 aszfalt beépítése, 438 m2 térkő burkolat építése)

- 1470 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont fejlesztése

- 3 db víznyelő áthelyezése

- 10 db forgalomcsillapító küszöb építése

- 5 csomópontban közvilágítás fejlesztése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 250
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

VEKOP-5.3.1-15-2020-00020

II.2.14)Additional information

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Közlekedésbiztonság fejlesztés „2/B rész

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
45233140 Roadworks
45233162 Cycle path construction work
45233221 Road-surface painting work
45233228 Surface coating construction work
45233290 Installation of road signs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XX.kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

II.2.4)Description of the procurement:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Török Flóris, Topánka, Baross utcához kapcsolódóan és Török Flóris utca és a Nagykörösi út területén

A 2. -„B” részben a főbb feladatok:

Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca - Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 427 m új kerékpárút építése (86 m3 aszfalt beépítése, 351 m2 térkő burkolat építése)

- 1105 m új kerékpársáv fejlesztése

- 790 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3 jelzőlámpás csomópont átépítése

- 4 db víznyelő áthelyezése

- 3 helyszínen közvilágítás fejlesztése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 250
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

VEKOP-5.3.1-15-2020-00020

II.2.14)Additional information

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Közlekedésbiztonság fejlesztés „3/C rész

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
45233140 Roadworks
45233162 Cycle path construction work
45233221 Road-surface painting work
45233228 Surface coating construction work
45233290 Installation of road signs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XX. kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

II.2.4)Description of the procurement:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Határ út környezetében, Pesterzsébeten, Szabótelepen és Pacsirtatelepen

A 3 -„C” részben a főbb feladatok:

Kerékpárút kiépítése a Határ úton, a Nagykőrösi út és Köteles utca között; Határ út - Nagykőrösi út csomópontban kerékpárút átvezetése; Tuba utca és Köteles utca kerékpárosbarát átalakítása. Új kerékpáros átvezetés kialakítása a Határ út - Baross utca csomópontban; Határ út - Gubacsi út - Török Flóris utca csomópont kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; Nagysándor József utca - Szent Imre herceg utca csomópontban kerékpáros átvezetés kialakítása; kerékpársáv kialakítása a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Vörösmarty utcában; kerékpársáv kialakítása Ady Endre utcában; kerékpársáv kialakítása Alsóteleki utcában; Tinódi utca, Klapka utca kerékpárosbarát átalakítása.

- 506 m új kerékpárút építése (45 m3 aszfalt beépítése, 162 m2 térkő burkolat építése)

- 180 m új kerékpársáv kialakítása (burkolati jelek készítése)

- 3140 m új kerékpársáv kialakítása

- 2 jelzőlámpás csomópont átépítése

- 2 csomópontban hírközléskiváltása

- 2 csomópontban közvilágítás fejlesztése

- 7 db forgalomcsillapító küszöb építése

Építési engedélyköteles tevékenységet tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 250
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

VEKOP-5.3.1-15-2020-00020

II.2.14)Additional information

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Közlekedésbiztonság fejlesztés „4/D rész

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
45233140 Roadworks
45233162 Cycle path construction work
45233221 Road-surface painting work
45233228 Surface coating construction work
45233290 Installation of road signs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XX. kerület, pontos helyszínek a műszaki leírásban kerülnek részletezve

II.2.4)Description of the procurement:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, Kerékpártárolók kialakítása és forgalomcsillapított övezetek (zónák) létrehozása

A 4 -„D” részben a főbb feladatok:

Kerékpártárolók kialakítása a XX. kerület területén oktatási, közigazgatási, kereskedelmi, sport és egészségügyi intézményeknél; B+R parkolók kialakítása Pesterzsébet felső és Torontál utca HÉV megállóhelyen, illetve Pesterzsébet vasúti megállóhelynél. Forgalomcsillapított (zóna 30) övezetek létrehozása öt helyen a XX. kerület területén.

- új kerékpártárolók kialakítása 30 helyszínen 150 db kerékpártámasz elhelyezése

- 3255 m2 térkő burkolat építése

- B+R parkoló kialakítása 3 helyszínen 30 db kerékpártámasz elhelyezés

- 158 db forgalomcsillapító küszöb építése

Építési engedélyköteles tevékenységet NEM tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. Többlet jótállás időtartama (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 3. Az M.2. pontban meghatározott alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 max. 24 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 250
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

VEKOP-5.3.1-15-2020-00020

II.2.14)Additional information

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempontok esetén egyenes arányosítás Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő.

Kieg a II.2.5. ponthoz: 3. ért. részempont. kapcsán a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek való megfelelésén felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Szakmai tapasztalat kapcsán garanciális ügyintézések nem fogadhatók el.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (ún. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek. , valamint a Kbt. 65.§ (11a)-bek.re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Sz.1. pontban előírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az

ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

-építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap/nap bontásban),

- teljesítés helye

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét;

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);

- a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok;

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Amennyiben a M.2.) pontjaiban bemutatott szakember az Ajánlat benyújtásakor már rendelkezik érvényes és hatályos előírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban a szakmai tapasztalt bemutatása helyett elegendő feltüntetni a szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, VALAMINT szükséges megadnia a JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉNEK AZ IDEJÉT. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember eseten az ajánlatkérő az előirt jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenőrzi.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései is irányadók.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, út és/vagy járda és/vagy kerékpárút és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény és/vagy parkoló építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy forgalomtechnika beavatkozás területen végzett referenciával, amely tartalmazott összesen:

1/A rész tekintetében: legalább 18 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 219 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást.

2/B. rész tekintetében: legalább 43 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 175 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást

3/C. rész tekintetében: legalább 22 m3 aszfalt beépítését és/vagy felújítását, legalább 80 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását, mennyiségi korlát nélkül közúti jelző építést és/vagy átépítést, illetve közvilágítás építést és/vagy átépítést és/vagy fejlesztést és/vagy kiváltást.

4/D. rész tekintetében: legalább 1620 m2 térkő és/vagy kockakő burkolat építését és/vagy felújítását és/vagy legalább 10 db kerékpártámasz elhelyezése

Egy referencia több részben is bemutatható, az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés részenként több referenciával is történhet.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi rész tekintetében legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt (vagy azzal egyenértékű) végzettségi és szakmai gyakorlati követelménnyel rendelkezik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember részben is bemutatható, tehát a bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér Teljesítési határidő nem határidőben történő teljesítése esetén alapja: teljes nettó Vállalkozói díj, mértéke: 1 % / naptári nap, Valamennyi egyéb határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 0,01 %-a/naptári nap. Késedelmi kötbér együttes maximuma a vállalkozói díj 20 %-a.

- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói díj, mértéke: 30 %)

- Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett munkarész értéke, mértéke: 20 %)

- Teljesítési biztosíték (alapja: a Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 5 %)

- Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás, mértéke: 5 %)

- Jótállás (időtartama minimum: 36 hónap)

- Többlet jótállás (időtartama: Ajánlattevő megajánlása szerint (36 hónapon felüli többlet időtartam))

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A számlák ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően támogatásból finanszírozza, a VEKOP-5.3.1 -15-2016-00004 projekt keretében. Támogatás intenzitása: 100,000000%

Számlák fizetése: utófinanszírozás. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (7) bekezdéseire, a 272/2014.Kr, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A szakaszára.

Ajánlatkérő 1 előlegszámla, 4 rész (15, 25, 50 illetve 80 % műszaki készültségi szint elérésekor) és 1 végszámla (sikeres műszaki átadás-átvételi elj. követően) benyújtására ad lehetőséget az esetleges előlegszámlán és tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban kiállított számlán túl.

Előleg: támogatásból fedezett teljes nettó vállalkozói díj 5%-a, de legfeljebb 250 millió Ft, amely a végszámlából kerül elszámolásra.

Tartalékkeret: teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2022
Local time: 13:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Részletes szabályok a KD-ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé gazd.szer.-nek.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek ATre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:

EKR-ben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Kbt. 66. § (5) bek szerint - felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bek szerint;

- Kbt. 67. § (4) bek szerint

- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat;

- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;

- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

- EEKD

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

- nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról;

- kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls és pdf formátumban)

- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományra vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. AK biztosítja a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását.

6. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

7. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

8. AK valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

9. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

10.Eljáró FAKSZ: dr. Németh Zsuzsanna Eszter (lajstromszám: 01033) és dr. Tóth Zsanett (lajstromszám: 01325)

11. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

12. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az EKR-en keresztül van lehetőség.

13. Felelősségbiztosítások: részenként külön-külön:

A 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a Munkaterület átadás-átvétel időpontjától kezdődően érvényes és hatályos építési-szerelési Contractor’s All Risks (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az elérje az alábbi mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra.

Mértéke: legalább 30 000 000,- Ft/év, továbbá 5 000 000,- Ft/káresemény összegű

A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. A felelősségbiztosítás igazolására alvállalkozó nem jogosult. Hatályát a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő Teljesítésigazolás kiállításától - számított hatvan (60) napig kell fenntartani.

14. AK rögzíti, hogy a szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes AT által az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2. pontja vonatkozásában megajánlott szakember(ek) - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkezzen(ek) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ jogosultsággal.

15. AK rögzíti, hogy az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. Amennyiben az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok egyike sem tartalmazza az értékelés körében bemutatni kívánt szakember nevét, úgy az nem hiánypótolható hibának minősül és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

16. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ATket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közösATk nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ATk képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult AT adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT képviseletében eljárhat.

18. AK tájékoztatja ATket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa által támogatási igény került benyújtásra MAGYARORSZÁG Kormánya részére. A támogatás odaítéléséről szóló Kormányhatározat alapján megkötésre kerülő Támogatási Szerződés (TSZ), vagy a megvalósításba történő átfordulásról szóló TSZ módosítás aláírásának elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését, AK a Kbt. 53. § (6) bek alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre tekintettel a szerződésmegkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bek a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. A szerződés megszűnik a hatálybalépésre rendelkezésre álló 6 hónapos időtartam lejárta esetén, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., v.mint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2021