Servizzi - 65935-2020

11/02/2020    S29

in-Netherlands-The Hague: Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà

2020/S 029-065935

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kodiċi postali: 2517 KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703531594
Faks: +31 703180808
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ordni pubblika u sikurezza

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà

Numru ta' referenza: 2003/G/D
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79713000 Servizzi ta' gwardji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din il-proċedura ta' ksib hu l-għoti ta' qafas ta' kuntratt uniku għall-provvista ta' Servizzi ta' Gwardji tas-Sigurtà.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79710000 Servizzi tas-sigurtà
79711000 Servizzi tal-monitoraġġ ta' l-allarmi
79713000 Servizzi ta' gwardji
79714000 Servizzi ta' sorveljanza
79715000 Servizzi tar-ronda
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

L-aktar fil-bini tal-Europol f'The Hague, in-Netherlands. Postijiet oħra fin-Netherlands waqt avvenimenti organizzati mill-Europol, fuq talba.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-qafas ta' kuntratt ikopri l-iskjerar fiżiku ta' gwardji tas-sigurtà fil-bini tal-Europol u f'avvenimenti esterni tal-Europol organizzati fin-Netherlands.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Żewġ tiġdidiet awtomatiċi possibbli ta' 12-il xahar kull waħda.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 12/03/2020
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 13/03/2020
Ħin lokali: 14:00
Post:

Il-bini tal-Europol — Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, IN-NETHERLANDS.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' rappreżentant 1 għal kull min jitfa' offerta. Għal raġunijiet ta' sigurtà, dawk li jitfgħu l-offerti għandhom jirreġistraw sad-data tal-għeluq mogħtija (jekk jogħġbok ara l-ittra tal-istedina għall-offerti) biex jitħallew jattendu għas-sessjoni tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Fi żmien madwar 4 snin.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Fi żmien 3 snin wara l-iffirmar tal-qafas ta' kuntratt li jirriżulta minn din is-sejħa għall-offerti, l-Europol tista' tuża l-proċedura nnegozjata taħt il-punt 11.1.e tal-Anness 1 għar-Regolament Finanzjarju biex jikseb servizzi ġodda mill-kuntrattur(i) sa mhux iżjed minn 50 % tal-limitu massimu tal-qafas ta' kuntratt inizjali. Dawn is-servizzi se jikkonsistu mir-ripetizzjoni ta' servizzi simili fdati lill-kuntrattur u se jingħataw taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin: jekk il-ħtiġijiet tal-Europol għal gwardji tas-sigurtà u servizzi relatati se jiżdiedu matul il-kuntratt.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Europol
Indirizz postali: Eisenhowerlaan 73
Belt: The Hague
Kodiċi postali: 2517KK
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: procurement@europol.europa.eu
Telefown: +31 703025000
Faks: +31 703180808
Indirizz tal-Internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/02/2020