Works - 659359-2021

24/12/2021    S250

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 250-659359

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M100 út Bicske-Esztergom szakasz kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000883092021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az M100 gyorsforgalmi út, Bicske és Esztergom közötti szakasza kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 344 998 891 444.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. sz. főút-M1 ap.-Únyi csomópont közötti szakasz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakaszán

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.18.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, 1. sz. főút - M1 autópálya - Únyi csomópont közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata 1 db egybefüggő, hozzávetőlegesen 16 900 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M1 autópálya és M100 Únyi csomópont között. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá az 1. sz. főút és az M1 autópálya között a 2x1 sávos 103. számú főút, az új 1122. j. és az új 1133 j. út (Úny bekötőút, Tinnye elkerülő út) megvalósítása és a 1106. j. út Únytól Dág településig történő felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 16 900 m hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20,00 m-es koronaszélességgel,

- 10 497 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út,

- 4 db különszintű csomópont:

- M1-M100 különszintű csomópont (a teljes, M1 autópálya végleges - a 2x3 sávra történő bővítését adottságként kezelve - állapotú kiépítésével)

- Mányi különszintű csomópont (az 1104. j. út keresztezésében)

- Szomori különszintű csomópont (az 1105. j. út keresztezésében)

- Únyi különszintű csomópont (az új 1122 j. út (az 1106. j. út) keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 17 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m), 6 db keretszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 4,80 m), 2 db öszvérszerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 45,64 m), valamint 1 db donga híd (szabadnyílás 14,63 m) műtárgy található a szakaszon.

- 1 pár tengelysúly- és össztömeg-mérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely (Örspuszta)

- 38 943 m védőkerítés.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Únyi csomópont-Esztergom közötti szakasz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45221240 Alagútépítés
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakaszán és a Kesztölci mérnökségi telepen

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: K001.19.73).

Mennyiség:

Az M100 gyorsforgalmi út, Únyi csomópont - Esztergom közötti szakasz és a Kesztölci mérnökségi telep kiviteli terveinek az elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre, azok elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata lesz. Ajánlatkérő az engedélyezési tervnél magasabb tartalmú tender dokumentációt biztosít az Ajánlattevők részére, amely dokumentációk a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiadott tender dokumentáció alapján 1 db egybefüggő hozzávetőlegesen 15 400 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása az M100 Únyi csomópont és Esztergom között, a szakaszhoz kapcsolódó Kesztölci mérnökségi teleppel együtt. A tervezési és kivitelezési feladat része továbbá a Dorog bekötőút (amely a meglévő 10-117. sz. főúti csomópont környékén köt vissza a 10. sz. főútba az M100 autóút tervezett Kesztölci csomópontjából) megvalósítása, valamint a teljes 1117. j. út (Esztergom Ipari Parki út) felújítása.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

- 15,4 km hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 20 m-es koronaszélességgel.

- 7 578 m országos közúti korrekció és új nyomvonalon vezetett út.

- 2 db különszintű csomópont:

- Leányvári különszintű csomópont (10. sz. főút keresztezésében)

- Kesztölci különszintű csomópont (a 10. és a 117. sz. főút keresztezésében)

- 26 db híd műtárgy, melyből 19 db előregyártott hídgerendás (legnagyobb támaszköz 44,80 m, a 19 db-ból 4 db völgyhíd 1759 m összhosszúsággal), 3 db keretszerkezetű híd (támaszköz 4,80 m) 2 db monolit vasbeton szerkezetű híd (legnagyobb támaszköz 14,95 m), 1 db ívhíd (legnagyobb támaszköz 32,00 m), és 1 db híd felújítás (támaszköz 4,70 m) található a szakaszon.

- 3 db alagút

- T181. j. alagút, hossza: 440 m

- T200. j. alagút, hossza: 330 m

- T232. j. alagút, hossza: 230 m

- 31 906 m védőkerítés.

- 317,25 m zajárnyékoló fal és 361 m zajárnyékoló domb.

- Közmű keresztezések, kiváltások, építések.

Kesztölci Mérnökségi telep:

Hrsz: Kesztölc, 0242/3.-10.

Telek területe: 49 635,6 m2

ÉPÜLETEK alapterületei a rendelkezésre álló tervek szerint hozzávetőlegesen:

- Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 692,40 m2

- Hidegraktár épület: földszint 1594,89 m2, emelet 597,70 m2

- Iroda és szociális épület: földszint 1654,51 m2, emelet 1165,52 m2

- Rendőrség: földszint 400,86 m2, emelet 423,20 m2

- Sótároló: 1 479 m2

- Elemes tároló: 390,71 m2

- Fedett kisteherautó tároló: 293,57 m2

- Üzemanyagtöltő

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentumokat az EKR-ben alkalmazott 25 Mb-os fájlméret-korlátozásra tekintettel archív tömörített állományokban töltötte fel. Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen, telepítsen az ingyenesen letölthető és használható, adott esetben magyar nyelven is elérhető ún. tömörítő programot, mely az alkalmazott fájlkezelőbe (Windows Intéző, Total Commander stb.) is be tud épülni. Ezután töltse le a tömörített állományokat egy azonos könyvtárba és nyissa meg a *.part01/*.z01/*zip.001 állományt, ekkor a mappastruktúra felépül, valamennyi műszaki dokumentum hozzáférhetővé válik részenként olyan áttekinthető struktúrában, amely az ajánlattételhez szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 166-432276
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

1. sz. főút-M1 ap.-Únyi csomópont közötti szakasz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124 998 891 442.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Közútépítési tervek és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Únyi csomópont-Esztergom közötti szakasz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10229105211
Postai cím: Dunapart hrsz 1605/2.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
E-mail: boros.a@domper.hu
Telefon: +36 309886828
Fax: +36 33517601
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24824040208
Postai cím: Rómer Flóris Utca 5
Város: Győr
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: gbolcskei@subterra.cz
Telefon: +36 706063059
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24657998243
Postai cím: Budafoki út 187-189
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: ladislav.conka@doprastav.hu
Telefon: +36 305335801
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 220 000 000 002.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

közúti tervezési feladatok

alagút műtárgyépítés részfeladatai

alagút tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. ajánlati rész tekintetében:

I.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 12961555-4-43

III.

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Adószáma: 28733232-4-03

2. ajánlati rész tekintetében:

I.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998-2-43

II.

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 12961555-4-43

Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális értékelési szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2021