Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Dodávky - 65940-2019

12/02/2019    S30

Belgie-Brusel: Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb

2019/S 030-065940

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 021-044867)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Subjekty související s touto zakázkou jsou uvedeny v administrativních ustanoveních (v příloze II specifikace nabídkového řízení)
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb

Spisové číslo: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)Hlavní kód CPV
39100000 Nábytek
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na: dodávku nábytku pro prostory pro společenská setkání a stravování a poskytování souvisejících služeb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/02/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 021-044867

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 11/03/2019
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 11/04/2019
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 13/03/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 12/04/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: