Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 659652-2022

28/11/2022    S229

Sverige-Huddinge: Laboratorietjänster

2022/S 229-659652

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SRV återvinning AB
Nationellt registreringsnummer: 556053-7515
Postadress: SRV återvinning AB Björkholmsvägen 16
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 141 46
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Wolderth
E-post: linda.wolderth@srvatervinning.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.srvatervinning.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Provtagning- och analystjänster

Referensnummer: 2022/128
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71900000 Laboratorietjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Provtagning- och analystjänster i lakvattenmagasin och yt- och grundvattenprovtagningspunkter.

Grundförutsättningar ska utgå ifrån att SRV:s personal ej medverkar vid provtagning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000 Laboratorietjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Provtagning- och analystjänster i lakvattenmagasin och yt- och grundvattenprovtagningspunkter.

Grundförutsättningar ska utgå ifrån att SRV:s personal ej medverkar vid provtagning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 189-534039
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Synlab Analytics & Services Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556152-0916
Postadress: Box 1083
Ort: LINKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 58110
Land: Sverige
E-post: se.ie.upphandling@sgs.com
Internetadress: www.alcontrol.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/11/2022