Lieferungen - 659730-2021

24/12/2021    S250

Dänemark-Herning: Schilder und Zubehör

2021/S 250-659730

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Administrations- og Servicestyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 19552101
Postanschrift: Brændgårdvej 10
Ort: Herning
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 7400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Hans Christian Kirketerp
E-Mail: Hans.Kirketerp@adst.dk
Telefon: +45 72377732
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.adst.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319590&B=SKATTEMINISTERIET
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Invitation til markedsdialog om levering af skilteprodukter

Referenznummer der Bekanntmachung: 21-1149002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44423400 Schilder und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Administrations- og Servicestyrelsen planlægger i februar/marts 2022 at offentliggøre et udbud om levering af skilteprodukter til Skatteministeriets koncern. For at sikre, at vi får udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale, planlægger vi at gennemføre en markedsdialog med leverandører på markedet for at afdække muligheder og begrænsninger. Formålet med markedsdialogen er også, at potentielle tilbudsgivere får lejlighed til at komme med inputs til udbudsmaterialet. Derfor vil vi gerne invitere til en markedsdialog den 19. januar 2022. Markedsdialogen afholdes online som et videomøde via programmet Teams. Man vil kunne tilgå Teams via en webbrowser.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44423450 Namensschilder
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 Danmark
Hauptort der Ausführung:

Levering i hele Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Administrations- og Servicestyrelsen planlægger i februar/marts 2022 at offentliggøre et udbud om levering af skilteprodukter til Skatteministeriets koncern. For at sikre, at vi får udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale, planlægger vi at gennemføre en markedsdialog med leverandører på markedet for at afdække muligheder og begrænsninger. Formålet med markedsdialogen er også, at potentielle tilbudsgivere får lejlighed til at komme med inputs til udbudsmaterialet. Derfor vil vi gerne invitere til en markedsdialog den 19. januar 2022. Markedsdialogen afholdes online som et videomøde via programmet Teams. Man vil kunne tilgå Teams via en webbrowser.

Af praktiske årsager bedes I tilkendegive, hvorvidt I vil deltage i markedsdialogen, og hvem der i givet fald deltager. Tilkendegivelsen fremsendes pr. e-mail til

hans.kirketerp@adst.dk senest den 12. januar 2022.

Ordregiver vil efter tilmeldingsfristens udløb tildele et mødetidspunkt. Der afholdes særskilte møder med den enkelte leverandør, og der afsættes op til en time til hvert møde.

Administrations- og Servicestyrelsen planlægger at afholde markedsdialog med maksi-malt 5 leverandører. I tilfælde af, at et højere antal leverandører tilmelder sig markedsdi-alogen, forbeholder Administrations- og Servicestyrelsen sig retten til at udvælge de 5 leverandører. Udvælgelsen vil ske ud fra leverandørens erfaring med levering af skiltning til offentlige myndigheder eller større virksomheder. Desuden vil der blive lagt vægt på, om leverandøren leverer skilte i hele landet.

Ved tilkendegivelse af interesse i at deltage i markedsdialogen bedes I derfor om at redegøre for jeres erfaringer med levering af skiltning til offentlige myndigheder eller større virksomheder, og om I leverer skilte i hele landet.

Administrations- og Servicestyrelsen ønsker at drøfte følgende emner:

- Skilteprogrammet, som indeholder en beskrivelse af de skilte, Administrations- og Servicestyrelsen planlægger at indkøbe. Et udkast til skilteprogram fremgår af EU-Supply. Der forventes uploadet en opdateret udgave af skilteprogrammet cirka 1 uge inden markedsdialogens afholdelse. Der ønskes en drøftelse af, om udformningen af produkterne, herunder materialevalg og størrelser, matcher de produkter, den enkelte leverandør kan levere.

- Leveringstider.

- Om et krav om, at monteringen skal foretages af uddannede skilteteknikere, vil være muligt at opfylde.

- Hvilke produkter, der vil kunne prissættes inkl. montering, henholdsvis hvilke produkter, der vil være billigst at anskaffe ved særskilt monteringsafregning i henhold til timepris.

- Hvordan leverandøren vil kunne udføre opgaven, herunder om det vil ske ved brug af underleverandører og i så fald, hvordan der sikres kontrol med under-leverandørernes udførsel af opgaven.

- Leverandørens forslag til, hvordan Administrations- og Servicestyrelsen opnår gode produkter til en god pris.

- Leverandørens forslag til, hvordan Administrations- og Servicestyrelsen opnår bæ-redygtige og grønne produkter.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende indkøb og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser. Nærværende forhåndsmeddelelse igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Udbuddet sker forventeligt som et offentligt udbud efter udbudsloven.

Vi gør opmærksom på, at eventuelle omkostninger ved deltagelse i markedsdialogen ikke kan dækkes af Administrations- og Servicestyrelsen.

Vi håber, at I har mulighed for og interesse i at deltage i markedsdialogen.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Se det vedlagte udkast til skilteprogram, som omfatter en beskrivelse af de produkter, der overvejes inkluderet i det kommende udbud.

Deadline for tilmelding til markedsdialogen er den 12. januar 2022.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
09/02/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Se det vedlagte udkast til skilteprogram, som omfatter en beskrivelse af de produkter, der overvejes inkluderet i det kommende udbud.

Deadline for tilmelding til markedsdialogen er den 12. januar 2022.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/12/2021