Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 660153-2021

Submission deadline has been amended by:  47793-2022
24/12/2021    S250

Magyarország-Mórahalom: Kiállítási bútor

2021/S 250-660153

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15726731206
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
E-mail: info@morahalom.hu
Telefon: +36 62281022
Fax: +36 62281039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.morahalom.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915382021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915382021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000915382021
II.1.2)Fő CPV-kód
39154000 Kiállítási bútor
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban

A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak elkészítése.

Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).

A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).

A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és értékeket közvetítsünk látogatóink számára.

Tematika:

1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése

2. Homoki erdők

3. Nyílt homoki gyepek

4. Zárt homoki gyepek

5. Láprétek

6. Lápok, mocsarak

7. Szikes tavak, szikes rétek

8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)

9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma

10. Bivaly

11. Fehér gólya

12. Földikutya

13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39154000 Kiállítási bútor
79530000 Fordítási szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6782 Mórahalom, külterület 0188/21. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés szolgáltatásmegrendeléssel " Gólya Menedékház Látogatóközpont kiállítás eszközei beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban

A kiállítás berendezésének tervezése és a teljesítéshez szükséges a eszközök leszállítása, beállítása, összeszerelése a teljesítés helyén, valamint a kiállítás működtetéséhez szükséges filmek, élmény elemek, szöveges tartalmak elkészítése.

Csak gyári új eszközök szállíthatók (nem használt, nem bemutató darab).

A teljesítést követően, a helyszíni sikeres átadás-átvételről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 36 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani az eszközökre (hosszabb idejű jótállás értékelési szempont).

A Gólyamenedékház Látogatóközpont kiállítóterében, a kör alakú előadóteremben, illetve a külső-, és belső tanösvényeken, modern és egyben kreatív eszközökkel a helyi növény-és állatvilág sokszínűségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Interaktív, szórakoztató mégis oktató jelleggel kívánjuk prezentálni azokat a természeti jelenségeket, amelyek a különböző évszakokhoz köthetők. Célunk az, hogy egész éven át egyedi élményeket és értékeket közvetítsünk látogatóink számára.

Tematika:

1. A Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Déli-Homokhátság HUKN20008 Natura 2000 területek ismertetése

2. Homoki erdők

3. Nyílt homoki gyepek

4. Zárt homoki gyepek

5. Láprétek

6. Lápok, mocsarak

7. Szikes tavak, szikes rétek

8. A térség fokozottan védett fajai (európai jelentőségű)

9. A homokhátsági tanya, tanyaudvar, gazdálkodási forma

10. Bivaly

11. Fehér gólya

12. Földikutya

13. Gólya Mentőközpont bemutatása (Látogatóközpont részét képező).

Tételes feladatok:

1. Projekt előkészítés

- projekt előkészítés 1 db

2. Installációk tervezése

2.1. vázlatterv 1 db

2.2. kiviteli tervek 1 db

3. Installációs elemek

3.1. Grafikai elemek tervezése

- Padló grafikai tervezése 70m2

- Pilonok grafikai tervezése 90m2

- Komplex grafikai elemek tervezése 110m2

- Egyszerű grafikai elemek tervezése 140m2

- Infografika tervezése 90m2

3.2. Installációs elemek

- Kiállítás világítás tervezés 1db

- Kiállítás világítás eszköz 1db

- Pilonok kialakítása, beszerelése 3db

- Gyerekjátékok 7db

- Padló matrica nyomtatás 70m2

- Falgrafika nyomtatás 400m2

- Installációs elemek összeállítása 1db

- Plexi installációs elemek a kiállítás teljes területén. 100m2

4. Filmek

4.1. Animációs film gyártás Animált oktatófilm, egyedi grafikai/2D/3D tervezéssel, animálással természeti (növény, állat) jelenségek demonstrálására. 10perc

4.2. Természetfilm gyártás Filmgyártás a KNP területén, 4K felbontás, drón/speciális kamerák/operatőri/hangmérnöki munkával. 60db

5. Élmény elemek

5.1. Hangharang Természeti hanghatások bemutatása akusztikai eszközökkel (hangszóró, hangharang belső kialakítása a hang irányítására), a látogatók a hangharang alatt egyedileg állítható hanghatásokat kapjon. 3db

5.2. Terepasztal A tanyaudvar szerkezetét bemutató 3D makett (3D szkenneléssel, modellezéssel, színes nyomtatással.) 1db

5.3. 3D nyomtatott makettek. Demonstrációs célú, kipróbálható, megfogható makettek. 6db

5.4. Futóhomok terepasztal Demonstrációs célú sűrített levegős futóhomok szimulációs terepasztal. 1db

6. Körpanoráma vetítés

6.1. 360 fokos drónvideó Drónról forgatott, 360 fokos technológiával a gólya röptét követő felvétel. 2db

7. Mobil App és Augmented Reality

7.1. Mobil Guide Mobil applikáció kép, szöveg, hang, AR tartalmak közvetítésére QR kód alapon. 1db

7.2. AR tartalmak Statikus AR tartalmak 20db

8. Szöveges tartalmak

8.1. Magyar nyelv, korrektúra A kézhez kapott szakmai tartalom nyelvi lektorálása, korrektúrázása. 75000 karakter

8.2. Angol fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom angol nyelvre fordítása. 75000 karakter

8.3. Szerb fordítás, nyelvi korrektúra A magyar nyelvű tartalom szerb nyelvre fordítása szakmai fordítóval. 75000 karakter

8.4. Hangfelmondás, magyar A magyar nyelvű szöveg hangfelmondása. 75000 karakter

8.5. Hangfelmondás, angol Az angol nyelvű szöveg angol nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter

8.6. Hangfelmondás, szerb A szerb nyelvű szöveg szerb nyelvű hangfelmondása. 75000 karakter

8.7. Táblák UV álló, cserélhet táblák a külső tanösvényekre, A4 méretben. 70 db

9. Gólyaszobor

Gólya szobor 2,1m 3d nyomtatott szobor a bejárathoz 1db

A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza.

Az ajánlattevők kötelesek megadni a megajánlott eszköz gyártóját és típusjelölését, valamint származási helyét (a táblázatban), továbbá a táblázat kitöltésével adjanak olyan részletes műszaki leírást, amelyből a minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás ideje 36 hó + …….. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP Plusz

II.2.14)További információk

A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, utófinanszírozással:

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretén belül a 3. Környezet- és természetvédelem prioritásban meghirdetésre kerülő „Természetvédelmi beruházások - a külterületi zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására” című felhívásra benyújtásra kerülő támogatási kérelem.

Támogatás intenzitása: 100,000%

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS

Ajánlatkérő támogatási forrás elnyerésére fog benyújtani pályázatot jelen dokumentációban rögzített teljes műszaki tartalom és mennyiség beszerzésére.

Erre tekintettel az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer, a Támogatási Szerződés hatályba lép (illetve a Támogatói okirat kiadásra kerül). Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Ajánlatkérő eredményt csak a támogatás elnyerése ismeretében hirdet, amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján a legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlattevő fenntartja az ajánlatát.

Amennyiben a pályázati felhívás előírja a feltételes szerződés meglétét, úgy szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási szerződés elnyerése, illetve egyéb forrás bevonásának sikere és a kivitelezés idejének projektzáráson belüli megvalósíthatósága (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A feltételek beálltáról az ajánlatkérő az ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.

Abban a nem várt esetben, ha a támogatásról szóló döntés a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül sem kerül kihirdetésre, úgy ez a feltétel semmissé válik, azaz a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján:

Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alá.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: formanyomtatvány) kitöltésére az EKR rendszerben van lehetőség.

Az ajánlattevő az EKR rendszerben az ajánlata összeállítása során kitölti az ajánlatkérő által kért módon az EKR rendszerben kiadott formanyomtatványt.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek tekintetében kitöltött külön formanyomtatványokat is benyújtja.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a Kbt. 35. § (2a) és a Kbt. 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Ha a felhívott ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015. ((X. 30.) Korm. rendelet 8. § szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve az itt előírtak szerint köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015. ((X. 30.) Korm. rendelet 10. § szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve az itt előírtak szerint köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát.

A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. § és 18. §-ában foglaltakat.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét, a szakember által aláírt önéletrajza és a végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának csatolásával, akit a kiállítás eszközeinek szállításához, a kiállítótér berendezésének teljesítésébe be kíván vonni. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) b)/. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná

Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.

Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül a dokumentáció 3.4. pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.

Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.

Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű szakemberrel, akit a tematikus kiállítóterek kialakítása, a kiállítás megvalósítása, ezen teljesítések irányítása körében be kíván vonni és az önéletrajzában feltüntetett tapasztalata alapján nem rendelkezik

M/1-1. kiállításszervezési és/vagy tematikus kiállítóterek kialakítása, kiállítás megvalósítása és/vagy ennek irányítása körében legalább 6 hónapos tapasztalattal. A 6 hónapos tapasztalati idő igazolása megállapítható, ha az önéletrajz alapján a szakember legalább 6 hó időszakban dolgozott olyan munkakörben, ahol a feladatai közé tartozott kiállításszervezés és/vagy tematikus kiállítóterek kialakítása, kiállítás megvalósítása és/vagy ezen munkafolyamatok irányítása.

M/1-2. AR tartalomfejlesztési tapasztalattal

M/1-3. világítás és/vagy fénytervezési tapasztalattal

A 3 alkalmassági feltétel 3 fővel is igazolható.

Ajánlatkérő az alkalmasság körében olyan tematikus kiállításokat fogad el, amelyek alapvetően koncepciózusan válogatott tárgycsoportokat mutatnak be, a tárgycsoportokhoz kapcsolódó információ szöveges megadása mellett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. Teljesítés ütemezése, közbenső jóváhagyás szabályai, a teljesítés sikerességének az igazolása:

Ajánlatkérő a tételes feladatok ellátását részhatáridőkhöz köti, amelyet a Dokumentáció mellékletében rögzített.

Egyes tételes feladaton belül további közbenső határidőt ír elő az ajánlatkérő, amely időpontra az ajánlattevő köteles az elkészített feladatot jóváhagyásra benyújtani.

A jóváhagyásra átadott feladatrészt köteles az ajánlatkérő átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni, és azok pótlását határidő megjelölésével kérni. A felek a kifogásokról, a tervek hiányáról vagy hibájáról és azok pótlásának a tartalmáról egyeztetnek. Az ajánlattevő köteles az egyeztetett munkarészeket az ajánlatkérő által meghatározott határidő alatt elkészíteni és az adott feladatrészt hiány és hibamentesen az ajánlatkérő részére átadni. Az ajánlatkérő csak a hiánytalan és hibátlan feladatrész átadása után ismeri el a teljesítést. Kifogás hiányában az ajánlatkérő a Teljesítésigazolást kiadja.

2. Előlegfizetés:

Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.

Az előleg 5% mértékére ajánlatkérő nem ír elő biztosíték nyújtási kötelezettséget, azonban az ajánlattevő a szerződésben foglalt nettó ellenérték 5%-a és a folyósított előleg összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

3. Az ajánlattevő 4 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani a teljes ellenértékről a hiány és hibamentes teljesítést követően.

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő legfeljebb 30 napon belül.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó.

A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai, és a a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet is.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

4. Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített alább felsorolt, részhatáridőhöz kötött szolgáltatások, valamint a véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A véghatáridő tekintetében késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó ellenértékalapján számított napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

RÉSZHATÁRIDŐK kötbérterhes előírása:

Az alábbi tételes feladatok tekintetében az ajánlatkérő az előzetes jóváhagyásra történő beadásra részhatáridőt állapított meg a szakmai és pénzügyi ütemtervben, illetve ezen feladatok tekintetében azok értékelése után az esetleges hiányok/hibák kijavítására vonatkozóan is teljesítési részhatáridőt állapít meg az ajánlatkérő:

2. Installációk tervezése

2.1. vázlatterv

2.2. kiviteli tervek

4. Filmek

4.1. Animációs film gyártás

4.2. Természetfilm gyártás

Amennyiben az ajánlattevő az előzetes jóváhagyásra történő beadásra vagy az esetleges hiányok/hibák kijavítására vonatkozóan előírt teljesítési részhatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy napi 30 000,-Ft késedelmi kötbérfizetésre köteles.

Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/01/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/01/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR

rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §

rendelkezéseiszerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja

a közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.

Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR

rendszerben történő összeállítása és benyújtása.

2. Értékelési szempont: Az ajánlatkérő a legjobb ár érték arány szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot hirdeti nyertesnek. Értékelés módszere: az ár esetében fordított arányosítás, a jótállás esetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított

4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.

5. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges,

továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé

egyetemlegesen felelnek.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.

7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az

elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben

nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű

elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.

8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám: 00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az

eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.

10. A IV.2.6) pontban az "2 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 napnak felel meg.

11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás érdekébentörtént.

12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza az eljárásban.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

15. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti 1 000 000 HUF összegben, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat, számlaszám: OTP 11735115-15354477, közlemény: ajánlati biztosíték EKR000915382021. A biztosíték nem válik a megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé, annak visszafizetésére a Kbt. 54. § (5) bekezdés b) pontja vonatkozik.

16. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az ajánlatkérő igénye egy komplett egybefüggő a tér berendezése, amelyben nincs szakaszolás és lehatárolás, össze tartozik a tematika és a szakmai tartalom, kinézetben is egységes dizájnra van szükség, a beszerzett eszközöket együtt, egymással összekötve kell beépíteni az egyedi installációs térbe, így kiállítótér egységes kialakítása, egységes tervezése biztosíthatja a kívánt eredményt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (1)(12) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2021