Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 660526-2022

Submission deadline has been amended by:  15019-2023
28/11/2022    S229

Lithuania-Klaipėda: Construction work for buildings relating to health

2022/S 229-660526

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710823
Postal address: Liepų g. 11
Town: Klaipėda
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 91502
Country: Lithuania
Contact person: Živilė Gocentė
E-mail: zivile.gocente@klaipeda.lt
Telephone: +370 46396104
Internet address(es):
Main address: http://www.klaipeda.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676204
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=676204&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gydymo paskirties pastato (Jūrininkų sveikatos priežiūros centras) Birutės g. 5, ir buitinių nuotekų tinklo Bijūnų g. 17, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu

II.1.2)Main CPV code
45215100 Construction work for buildings relating to health
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Gydymo paskirties pastato (Jūrininkų sveikatos priežiūros centras) Birutės g. 5, Klaipėdoje, ir buitinių nuotekų tinklo Bijūnų g. 17, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu. Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo dalis.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gydymo paskirties pastato (Jūrininkų sveikatos priežiūros centras) Birutės g. 5, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45215100 Construction work for buildings relating to health
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Klaipėda

II.2.4)Description of the procurement:

Gydymo paskirties pastato (Jūrininkų sveikatos priežiūros centras) Birutės g. 5, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu. Išsamesnė informacija ir reikalavimai šiai pirkimo daliai pateikiami Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje) I pirkimo daliai (šio aprašo 2 priedas) ir techniniame projekte I pirkimo daliai (šio aprašo 9 priedas). I pirkimo dalies Techninio projekto Gamybos (paslaugų) technologijos (GT) dalies Technologinių įrenginių ir baldų žiniaraštyje (Mes20201220-TP-GT-TIŽ) nurodyti įrenginiai ir baldai šiuo pirkimu neperkami, todėl teikiant pasiūlymą jų įsivertinti nereikia. Užsakovo jie bus perkami atskiru pirkimu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Dėl darbų pratęsimo numatyta bendrosiose sąlygose 11.2 p. Bendrosios sąlygos su priedais pateikiamos specialiosiose sąlygose esančioje internetinėje nuorodoje į bendrąsias sąlygas su priedais

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Buitinių nuotekų tinklo Bijūnų g. 17, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45215100 Construction work for buildings relating to health
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Klaipėda

II.2.4)Description of the procurement:

Buitinių nuotekų tinklo Bijūnų g. 17, Klaipėdoje, naujos statybos darbai su darbo projekto parengimu. Išsamesnė informacija ir reikalavimai šiai pirkimo daliai pateikiami Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje) II pirkimo daliai (šio aprašo 3 priedas) ir techniniame projekte II pirkimo daliai (šio aprašo 10 priedas).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Dėl darbų pratęsimo numatyta bendrosiose sąlygose 11.2 p. Bendrosios sąlygos su priedais pateikiamos specialiosiose sąlygose esančioje internetinėje nuorodoje į bendrąsias sąlygas su priedais.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pridedamuose pirkimo dokumentuose, I pirkimo dalies sutarties 13 d. 13.1. -13.12 punktuose numatyti baudos ir delspinigiai. Sutarties 14 d. 14.1.-14.3. punktuose numatyti užtikrinimai.

Pridedamuose pirkimo dokumentuose, II pirkimo dalies sutarties 13 d. 13.1. -13.11 punktuose numatyti baudos ir delspinigiai.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/01/2023
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/04/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/01/2023
Local time: 13:45
Place:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.

2. Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: 92131 LT
Country: Lithuania
Telephone: +370 46390960
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2022