Tjänster - 66075-2023

01/02/2023    S23

Sverige-Skövde: Uthyrning av industriella fordon med förare

2023/S 023-066075

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2023/S 020-052632)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skövde kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1710
Postadress: Box 294
Ort: Skövde
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 541 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Stefan Zetterberg
E-post: stefan.zetterberg@skovde.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skovde.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Inhyrning av maskiner med förare Skövde kommun

Referensnummer: 22/137
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60182000 Uthyrning av industriella fordon med förare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inhyrning av maskiner med förare Skövde kommun

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/01/2023
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 020-052632

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/02/2023
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/03/2023
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/02/2023
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 02/03/2023
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: